لیست همکاران

تشریح ریز تعرفه هر یک از سایتهای همکار

طبقه بندی سایت‌ها
به ترتیب Alexa
طبقه بندی سایت‌ها
  • شبکه اجتماعی و ویدئو
  • سرویس بلاگ
  • دانلود و ابزار وب
  • پرتال و سرگرمی
  • تخصصی و انجمن
به ترتیب Alexa
خبرگزاری عصرایرانwww.asriran.com
۲۵ رتبه در ایران
۱۵۱۵ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
60×304
150,000,000
زیر ستون دیدنی های روز
150×220
150,000,000
بالای یادداشت
150×220
150,000,000
بالای ستون طنز
150×220
100,000,000
بالای ستون آخرین اخبار
150×220
100,000,000
سمت چپ
200×130
100,000,000
سمت چپ
140×130
70,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
200×130
140,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
140×130
110,000,000
صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
70×350
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای پربازدیدها
150×260
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای وبگردی
150×260
75,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای آخرین اخبار
150×260
55,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای عکس
150×260
40,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای فیلم
150×260
30,000,000
سمت راست صفحات اخبار 3 کادر
200×130
100,000,000
سمت راست صفحات اخبار 2 کادر
140×130
70,000,000
0
جمــع فاکــتور 0
ابتدای صفحه