تعرفه تبلیغات بنری

تعرفه تبلیغات بنری در

ایران جیب

www.iranjib.ir
210

رتبه در ایران

4490

رتبه در جهان

تبلیغات در مکان ثابت

مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
تمام صفحات
70×468
52,000,000 ریال 1
A
تمام صفحات خبری + صفحه اصلی
70×468
30,000,000 ریال 1
A
تمام صفحات درج قیمت
70×468
30,000,000 ریال 1
موبایل
شناور در تمام صفحات خبری و صفحه اصلی
60×468
40,000,000 ریال 1
موبایل
شناور در تمام صفحات قیمت
60×468
40,000,000 ریال 1
B
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
160×235
35,000,000 ریال 1
B
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
80×235
18,000,000 ریال 1
B
تمام صفحات خبری
80×235
11,000,000 ریال 1
C
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
160×235
18,000,000 ریال 1
C
در صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
80×235
9,500,000 ریال 1
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
150×120
11,000,000 ریال 1
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
240×120
15,500,000 ریال 1
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
400×120
21,000,000 ریال 1
E,F چرخشی
کلیه صفحات
240×120
21,000,000 ریال 1
E,F چرخشی
کلیه صفحات
150×120
17,000,000 ریال 1
E,F چرخشی
کلیه صفحات
400×120
32,000,000 ریال 1
G
در انتهای متن اخبار
60×468
12,000,000 ریال 1
G
در بالای تمام صفحات خبری
60×468
16,000,000 ریال 1
H1
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
43,000,000 ریال 1
H2
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
26,000,000 ریال 1
H3
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
18,000,000 ریال 1
H4
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
12,500,000 ریال 1
کانال تلگرام
نمایش به مدت 24 ساعت
شرایط تبلیغات
- ریال 1
رپورتاژ خبری
در ستون اصلی اخبار
نیاز به تایید دارد
7,500,000 ریال 1
رپورتاژ خبری
در بخش سایر اخبار
-
4,500,000 ریال 1
تبلیغات متنی
لینک مستقیم +نو فالو + 2 خط توضیحات
-
2,300,000 ریال 1
تبلیغات متنی
لینک مستقیم +نو فالو
-
1,300,000 ریال 1

لیست همکاران

مشاوره با کارشناسان
کارشناسان پشتیبانی، همواره آماده پاسخگویی
لطفا اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.
چه ساعتی با شما تماس بگیریم
پیش فاکتور
ردیف
نام و آدرس سایت
مشخصات بنر
مدت نمایش بنر
قیمت پایه (ریال)
سبد خرید شما خالی است!