تعرفه تبلیغات بنری

تعرفه تبلیغات بنری در

موبایل.ir

www.mobile.ir
79

رتبه در ایران

3548

رتبه در جهان

تبلیغات در مکان ثابت

مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
میزان نمایش
هزینه یک ماه
A - بالا وسط
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%50
38,000,000 ریال 1
A - بالا وسط
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%100
68,000,000 ریال 1
B1 - چپ بالا
صفحه اصلی
120×234
%50
32,000,000 ریال 1
B1 - چپ بالا
صفحات داخلی
120×234
%100
58,000,000 ریال 1
B2 - چپ بالا
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%50
18,000,000 ریال 1
B2 - چپ بالا
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%100
32,000,000 ریال 1
C1 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
120×234
%50
16,000,000 ریال 1
C1 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
120×234
%100
29,000,000 ریال 1
C2 - چپ پایین
صفح+ه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%50
9,000,000 ریال 1
C2 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%100
16,000,000 ریال 1
D1 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
240×120
%50
16,000,000 ریال 1
D1 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
240×120
%100
29,000,000 ریال 1
D2 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
125×125
%50
9,000,000 ریال 1
D2 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
125×125
%100
16,000,000 ریال 1
E - پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%50
18,000,000 ریال 1
E - پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%100
32,000,000 ریال 1
F - معلق گوشه
صفحه اصلی + صفحات داخلی
100×100
%50
30,000,000 ریال 1
F - معلق گوشه
صفحه اصلی + صفحات داخلی
100×100
%100
54,000,000 ریال 1

جایگاه‌های تبلیغاتی

لیست همکاران

مشاوره با کارشناسان
کارشناسان پشتیبانی، همواره آماده پاسخگویی
لطفا اطلاعات تماس خود را وارد نمایید.
چه ساعتی با شما تماس بگیریم
پیش فاکتور
ردیف
نام و آدرس سایت
مشخصات بنر
مدت نمایش بنر
قیمت پایه (ریال)
سبد خرید شما خالی است!