به راهنمایی نیاز دارید؟

۲۵ ۹۵۶
English

لیست همکاران

تشریح ریز تعرفه هر یک از سایتهای همکار

طبقه بندی سایت‌ها
به ترتیب Alexa
به ترتیب Alexa
کلوبwww.cloob.com
۸۲ رتبه در ایران
۳۸۹۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک هفته
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
50% صفحه اصلی
120×468
30,000,000
45,000,000
80,000,000
25% صفحه اصلی
120×468
15,000,000
25,000,000
45,000,000
پروفایل کاربران - 50% نمایش
400×180
25,000,000
40,000,000
70,000,000
پروفایل کاربران - 25% نمایش
400×180
13,000,000
22,000,000
40,000,000
پروفایل دیگران - 50% نمایش
400×180
17,000,000
30,000,000
50,000,000
پروفایل دیگران - 25% نمایش
400×180
9,000,000
17,000,000
30,000,000
کلوبها - 50% نمایش
400×180
12,000,000
22,000,000
40,000,000
کلوبها - 25% نمایش
400×180
5,000,000
9,000,000
16,000,000
جستجوی اعضاء ویژه
100×648
14,000,000
25,000,000
45,000,000
جستجوی اعضاء ویژه
240×240
9,500,000
18,000,000
35,000,000
گفتگوی زنده - 50% نمایش
400×180
19,000,000
35,000,000
60,000,000
گفتگوی زنده - 25% نمایش
400×180
10,000,000
18,000,000
35,000,000
جستجوی اعضاء
240×240
5,500,000
10,500,000
20,000,000
میهن بلاگwww.mihanblog.com
۲۹ رتبه در ایران
۱۴۶۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
صفحه ورودی سایت
60×468
16,000,000
30,000,000
پنل کاربران
250×300 یا 400×120
16,000,000
30,000,000
ویژه - تمام وبلاگها
40×120
55,000,000
100,000,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
درصد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
%5  نمایش
240×120
40,000,000
%10  نمایش
240×120
76,000,000
%20  نمایش
240×120
122,000,000
آپاراتwww.aparat.com
۵ رتبه در ایران
۴۳۳ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی 50% نمایش
100×300
120,000,000
9 تا 10 درصد 4 ثانیه اول ویدئوها و 10 درصد اپلیکیشن
500×900
800,000,000
9 تا 10 درصد 4 ثانیه اول ویدئوها و سایر سایت های تحت پوشش (تبلیغات هوشمند)
500×900
600,000,000
9 تا 10 درصد 4 ثانیه اول ویدئوها
500×900
500,000,000
9 تا 10 درصد 3 ثانیه اول ویدئوها (اپلیکیشن آپارات)
338×600
350,000,000
صفحات تخصصی (20 % ویدیوها)
500×900
200,000,000
در کانال ها
240×240
50,000,000
پنل ورودی کاربران
120×468
50,000,000
درج ویدیو یا تیزر تبلیغاتی
روزانه
50,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
5 درصد نمایش
150×300
59,000,000
10 درصد نمایش
150×300
113,000,000
20 درصد نمایش
150×300
204,000,000
دی جی کالاwww.digikala.com
۳ رتبه در ایران
۳۲۸ رتبه در جهان
Digikala.com
کد موقعیت
موقعیت نمایش
صفحه
میزان نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
اسلایدر
صفحه اصلی
10%
310×890
250,000,000
B
زیر آخرین ویدئوها
صفحه اصلی
25%
300×250
200,000,000
C
شورت کات ها
صفحه اصلی
25%
150×200
100,000,000
E
عکس منوها
منوی اصلی
100%
335×379
800,000,000
F
اسلایدر
گروه محصولات
25%
310×890
200,000,000
G
شورت کات ها
گروه محصولات
100%
150×200
150,000,000
H
زیر گروه بندی کالاها
گروه محصولات
50%
250×300
100,000,000
I
زیر برند ها و رنگ ها
لیست محصولات
50%
250×300
120,000,000
Mag.Digikala.com
کد موقعیت
موقعیت نمایش
صفحه
میزان نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
ستون سمت چپ (۲بنر اول)
صفحه اصلی
100%
150×307
70,000,000
B
ستون سمت چپ (۲بنر سوم)
صفحه اصلی
100%
150×307
60,000,000
C
ستون سمت چپ (۲بنر دوم)
صفحه اصلی
100%
150×307
50,000,000
D
ستون سمت چپ (۲بنر اول)
صفحه اصلی
50%
360×640
70,000,000
TV.Digikala.com
کد موقعیت
موقعیت نمایش
صفحه
میزان نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
۴ثانیه اول ویدئوها
DigikalaTV
25%
360×640
350,000,000
B
زیر ویدئوهای مرتبط
DigikalaTV
100%
250×300
100,000,000
mag.Digikala.com
کد موقعیت
موقعیت نمایش
صفحه
میزان نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
First Page
Digikala MAG
25%
360×640
500,000,000
B
Internal Page
Digikala MAG
25%
250×300
300,000,000
خبرگزاری فارسwww.farsnews.com
۱۸ رتبه در ایران
۱۰۷۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
180×140
220,000,000
A2-A3-A4
180×140
200,000,000
A5-...
180×140
150,000,000
B1
60×200
300,000,000
B2
60×200
240,000,000
B3
60×200
220,000,000
B4-...
60×200
200,000,000
C1
80×200
70,000,000
C2
80×200
65,000,000
C3
80×200
60,000,000
C4-...
80×200
55,000,000
V1,V2
80×200
90,000,000
P1,P2
80×340
100,000,000
پرشین بلاگwww.persianblog.ir
۳۹ رتبه در ایران
۱۷۳۱ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
60×468
14,500,000
120×120
14,400,000
صفحات ورودی کاربران
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
60×468
8,100,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
تعداد نمایش بنر در ماه
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
20.000
60×486
11,000,000
50.000
60×486
18,600,000
100.000
60×486
36,000,000
تبلیغات موبایل
تعداد نمایش بنر در ماه
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
100.000
60×486
28,200,000
پرشین گیگwww.persiangig.com
۱۷۰ رتبه در ایران
۶۲۳۰ رتبه در جهان
تبلیغات ثابت در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی
60×468
20,000,000
صفحه اصلی
120×468
35,000,000
تمام صفحات
60×468
35,000,000
صفحه دانلود
240×120
25,000,000
متن صفحات داخلی
آگهی متنی
2,000,000
صفحات Cloud
60×468
25,000,000
خبر آنلاینwww.khabaronline.ir
۴۶ رتبه در ایران
۲۱۶۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه دو هفته
هزینه یک ماه
A
صفحه اصلی (ستون سمت چپ)
160×260
60,000,000
110,000,000
B
صفحه اصلی (ستون سمت چپ)
80×260
30,000,000
55,000,000
-
صفحه اصلی (ستون میانی بالای بخش پربیننده ترین)
50×192
60,000,000
110,000,000
C
صفحه اصلی (ستون میانی انتهای بخش پربیننده ترین)
50×192
37,000,000
70,000,000
D
صفحه اول هر سرویس
80×260
60,000,000
10,000,000
D
صفحه اول هر سرویس
160×260
10,000,000
20,000,000
E
متن اخبار سایت (ستون سمت چپ)
160×260
50,000,000
80,000,000
F
متن اخبار سایت (ستون سمت چپ)
80×260
25,000,000
40,000,000
----
متن اخبار سایت (بالای خبر)
60×530
50,000,000
90,000,000
----
متن اخبار سایت (پایین خبر)
60×530
30,000,000
55,000,000
----
متن اخبار سایت (بالای آخرین مطالب)
60×280
30,000,000
55,000,000
----
متن اخبار سایت (پایین آخرین مطالب)
60×280
27,000,000
45,000,000
خبرگزاری عصرایرانwww.asriran.com
۳۳ رتبه در ایران
۱۸۱۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
60×304
150,000,000
زیر ستون دیدنی های روز
150×220
150,000,000
بالای یادداشت
150×220
150,000,000
بالای ستون طنز
150×220
100,000,000
بالای ستون آخرین اخبار
150×220
100,000,000
سمت چپ
200×130
100,000,000
سمت چپ
140×130
70,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
200×130
140,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
140×130
110,000,000
صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
70×350
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای پربازدیدها
150×260
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای وبگردی
150×260
75,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای آخرین اخبار
150×260
55,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای عکس
150×260
40,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای فیلم
150×260
30,000,000
سمت راست صفحات اخبار 3 کادر
200×130
100,000,000
سمت راست صفحات اخبار 2 کادر
140×130
70,000,000
فیلیموwww.filimo.com
۲۵۵ رتبه در ایران
۱۵۶۱۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
درصد نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
5 ثانیه ابتدای ویدیوهای سایت
10%
486×865
100,000,000
5 ثانیه ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن
10%
338×600
150,000,000
15 ثانیه ابتدای ویدیوهای سایت
10%
486×865
150,000,000
15 ثانیه ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن
10%
338×600
200,000,000
حک آرم هر دقیقه
-
-
100
سیمرغwww.seemorgh.com
۱۰۶ رتبه در ایران
۴۵۳۵ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای هدر
90×728
40,000,000
زیر هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه، پایین پیشنهادی برای سلامت و زیبایی
250×300
22,000,000
جایگاه زیر ویترین سمت راست
600×150
35,000,000
جایگاه زیر ویترین سمت راست
300×150
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
15,000,000
جایگاه بالای آگهی های ویژه سیمرغ
250×300
10,000,000
تبلیغات در صفحه خبر و فرهنگ و هنر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
53,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
43,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
25,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
17,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
33,000,000
تبلیغات در صفحه ورزش و سلامت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
40,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
32,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
23,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
15,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
30,000,000
تبلیغات در صفحه سبک زندگی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
10,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
25,000,000
تبلیغات در صفحه سرگرمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
10,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
25,000,000
آگهی در تمام صفحات سیمرغ
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات سیمرغ- جایگاه سمت راست پیشنهاد سیمرغ
600×300
40,000,000
تمام صفحات آخر سیمرغ- جایگاه پائین مطالب
100×460
35,000,000
تمام صفحات داخلی سیمرغ - سمت چپ
240×120
80,000,000
آگهی در رپورتاژ آگهی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
رپورتاژ آگهی- در تمام صفحات سیمرغ
-
5,000,000
آگهی ویژه
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
آگهی ویژه در صفحه اصلی- پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,200,000
آگهی ویژه در صفحات خبر- پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
آگهی ویژه در صفحات ورزش - پایین صفحه سمت چپ
100×150
600,000
آگهی ویژه در صفحات سبک زندگی - پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,300,000
آگهی ویژه در صفحات سرگرمی - پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,500,000
آگهی ویژه در صفحات سلامت - پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
آگهی ویژه در صفحات فرهنگ و هنر - پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
درج آگهی در نیازمندی ها و اطلاعات بازار سیمرغ
-
رایگان
خبر فارسیwww.khabarfarsi.com
۸۷ رتبه در ایران
۴۴۲۷ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A - هدر سایت
60×468
75,000,000
+A - زیر هدر سایت
60×468
65,000,000
B - زیر قسمت لینک های ویژه
80×257
50,000,000
C - ستون سمت چپ
200×130
40,000,000
C - ستون سمت چپ
140×130
30,000,000
D - بالای پربازدیدها
80×257
30,000,000
E - ستون سمت چپ
400×130
75,000,000
بیتوتهwww.beytoote.com
۱۱ رتبه در ایران
۷۳۵ رتبه در جهان
بسته پیشنهادی اول
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
صفحه اصلی
90×728
80,000,000
A2
صفحه اصلی
45×500
55,000,000
B
صفحه اصلی
240×120
19,000,000
C1
صفحه اصلی
180×275
55,000,000
C2
صفحه اصلی
90×275
39,000,000
D1
صفحه اصلی
180×275
31,000,000
D2
صفحه اصلی
90×275
19,000,000
E
صفحه اصلی
240×120
8,000,000
M
صفحه اصلی
60×468
8,500,000
بسته پیشنهادی دوم
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1,T2
بخش سرگرمی
90×360
27,500,000
A2
بخش سرگرمی
45×500
23,000,000
B
بخش سرگرمی
240×120
11,000,000
C1
بخش سرگرمی
180×275
23,000,000
C2
بخش سرگرمی
90×275
13,000,000
D1
بخش سرگرمی
180×275
21,000,000
D2
بخش سرگرمی
90×275
11,000,000
E
بخش سرگرمی
240×120
6,500,000
M - بالای تمام مطالب این بسته
بخش سرگرمی
70×265
13,000,000
بسته پیشنهادی سوم
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1,T2
اخبار
90×360
20,000,000
A2
اخبار
45×500
18,000,000
B
اخبار
240×120
8,000,000
C1
اخبار
180×275
18,000,000
C2
اخبار
90×275
13,000,000
D1
اخبار
180×275
13,000,000
D2
اخبار
90×275
8,000,000
E
اخبار
240×120
5,500,000
M - بالای تمام مطالب این بسته
اخبار
70×265
11,000,000
بسته پیشنهادی چهارم
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1,T2
آرایش و زیبایی دنیای مد
90×360
23,000,000
A2
آرایش و زیبایی دنیای مد
45×500
21,000,000
B
آرایش و زیبایی دنیای مد
240×120
11,000,000
C1
آرایش و زیبایی دنیای مد
180×275
21,000,000
C2
آرایش و زیبایی دنیای مد
90×275
12,000,000
D1
آرایش و زیبایی دنیای مد
180×275
15,000,000
D2
آرایش و زیبایی دنیای مد
90×275
11,000,000
E
آرایش و زیبایی دنیای مد
240×120
5,500,000
M - بالای تمام مطالب این بسته
آرایش و زیبایی دنیای مد
70×265
11,000,000
بسته پیشنهادی پنجم
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1,T2
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
90×360
21,000,000
A2
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
45×500
18,000,000
B
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
240×120
8,000,000
C1
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
180×275
18,000,000
C2
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
90×275
11,000,000
D1
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
180×275
13,000,000
D2
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
90×275
8,000,000
E
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
240×120
6,000,000
M - بالای تمام مطالب این بسته
گردشگری فرهنگ و هنر علمی کامپیوتر مذهبی
70×265
11,000,000
بسته پیشنهادی ششم
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1,T2
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
90×360
27,500,000
A2
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
45×500
23,000,000
B
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
240×120
11,000,000
C1
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
180×275
23,000,000
C2
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
90×275
12,000,000
D1
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
180×275
21,000,000
D2
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
90×275
11,000,000
E
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
240×120
7,000,000
M - بالای تمام مطالب این بسته
زناشویی اسرار خانه داری آشپزی و تغذیه کودکان و والدین
70×265
13,000,000
بسته پیشنهادی هفتم
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1,T2
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
90×360
21,000,000
A2
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
45×500
19,000,000
B
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
240×120
9,500,000
C1
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
180×275
19,000,000
C2
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
90×275
12,000,000
D1
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
180×275
13,000,000
D2
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
90×275
9,500,000
E
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
240×120
6,000,000
M - بالای تمام مطالب این بسته
ورزش سلامت و بهداشت روانشناسی
70×265
13,000,000
بسته پیشنهادی ویژه
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
B
نمایش در تمام بسته ها
125×125
39,000,000
C
نمایش در تمام بسته ها
45×275
47,000,000
D
نمایش در تمام بسته ها
45×275
39,000,000
برترینهاwww.bartarinha.ir
۵۲ رتبه در ایران
۲۶۱۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
600×160
49,000,000
ساختمان پزشکان
70×240
49,000,000
C
600×160
69,000,000
D
60×468
79,000,000
E
60×468
72,000,000
رپورتاژ آگهی
-
15,000,000
خبرگزاری آفتابwww.aftabnews.ir
۲۴۰ رتبه در ایران
۸۸۷۹ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
22,750,000
40,000,000
بالای آخرین عناوین
90×220
17,000,000
30,000,000
بالای آخرین برگزیده
90×220
17,000,000
30,000,000
بالای ستون یادداشت
90×180
11,250,000
20,000,000
بالای ستون از نگاه دیگران
90×180
5,500,000
10,000,000
ستون سمت چپ صفحه اصلی و داخلی
90×220
25,000,000
50,000,000
ستون سمت چپ
200×130
11,600,000
20,000,000
ستون سمت چپ
130×130
8,250,000
15,000,000
ستون سمت چپ
100×130
5,500,000
10,000,000
آگهی متنی
-
-
2,000,000
تبلیغات در صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
22,750,000
40,000,000
ستون سمت راست
200×130
11,000,000
20,000,000
ستون سمت راست
130×130
8,250,000
15,000,000
ستون سمت چپ
90×220
15,000,000
30,000,000
ستون سمت چپ
200×130
11,000,000
20,000,000
ستون سمت چپ
130×130
8,250,000
15,000,000
ستون سمت چپ
100×130
5,500,000
10,000,000
تبلیغات در صفحات اصلی و داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
22,500,000
70,000,000
ستون سمت چپ
200×130
16,000,000
32,000,000
ستون سمت چپ
130×130
12,000,000
24,000,000
ستون سمت چپ
100×130
8,000,000
16,000,000
نودwww.90tv.ir
۵۷ رتبه در ایران
۲۶۴۷ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر صفحه اصلی
60×468
180,000,000
صفحه اصلی بالای باکس ویدیو
80×360
85,000,000
صفحه اصلی بالای باکس ویدیو
90×728
150,000,000
صفحه اصلی بالای روزنامه
80×360
80,000,000
صفحه اصلی - بالای ستون اخبار
80×360
90,000,000
زیر اسلایدر صفحه اصلی
90×728
200,000,000
بالای باکس نظرسنجی صفحه اول
80×360
80,000,000
بالای روزنامه روز صفحه روزنامه
80×360
60,000,000
ستون سمت چپ صفحه نتایج زنده
80×360
40,000,000
25 درصد - درج تیزر در سه ثانیه اول ویدیوها
404×756
120,000,000
صفحه ورودی کاربران
90×728
85,000,000
Mobile View - 25%
90×728
120,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر صفحات داخلی
60×468
180,000,000
صفحه داخلی - بالای ستون اخبار
80×360
80,000,000
بالای اخبار مرتبط صفحه داخلی
60×468
80,000,000
بالای نظرات کاربران صفحه داخلی
60×468
70,000,000
بالای ستون ویدیوهای مرتبط صفحه داخلی ویدیوها
80×360
50,000,000
پایین ویدیو صفحه داخلی ویدیو
90×728
80,000,000
فراروwww.fararu.com
۹۰ رتبه در ایران
۳۸۷۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
200×130
70,000,000
هدر سایت
70×450
65,000,000
ستون سمت چپ
200×130
45,000,000
ستون سمت چپ
400×130
70,000,000
بالای ستون فرادید
70×260
60,000,000
بالای ستون فرادید
100×260
80,000,000
وسط صفحه - بالای از میان اخبار
92×747
60,000,000
بالای خواندنی ها
70×260
45,000,000
بالای اخبار ویژه
92×747
50,000,000
بالای تازه ترین عناوین
70×260
40,000,000
بالای تازه ترین عناوین
140×260
75,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر سایت
70×450
65,000,000
ستون سمت راست
200×130
30,000,000
بالای پربیننده ترین عناوین
72×267
45,000,000
بالای پربیننده ترین عناوین
100×260
60,000,000
بالای چند رسانه ای
125×326
55,000,000
بالای تازه ترین عناوین
125×326
45,000,000
بالای نظرات کاربران
70×450
40,000,000
ایسناwww.isna.ir
۳۵ رتبه در ایران
۱۹۷۵ رتبه در جهان
مشخصات آگهی مندرج در سمت راست سایت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
صفحه اصلی
صفحه سرویس
صفحه اخبار
باکس بالای اخبار داغ - پر بازدیدترین ها
80×225
90,000,000
30,000,000
****
باکس پایین اخبار داغ
80×225
70,000,000
****
****
نوار سمت چپ - 3 آگهی بالا
100×130
85,000,000
27,000,000
90,000,000
نوار سمت چپ - 3 آگهی وسط
100×130
72,000,000
25,000,000
75,000,000
نوار سمت چپ - آگهی های پایین
100×130
60,000,000
20,000,000
65,000,000
باکس انتهایی اخبار
60×600
****
****
120,000,000
بخش های غیر فارسی - انگلیسی، عربی، فرانسه
100×130
30,000,000
30,000,000
30,000,000
بخش های استانی - 28 سایت استانی
100×130
10,000,000
10,000,000
10,000,000
یک ورزشwww.1varzesh.com
۳۸ رتبه در ایران
۲۴۳۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Left Top 1
100×300
50,000,000
Left Top 2
100×300
50,000,000
Left Top 3
100×300
50,000,000
Left Down 1
100×300
30,000,000
Left Down 2
100×300
30,000,000
Right Top 1
60×234
40,000,000
Right Top 2
60×234
40,000,000
Right Top 3
60×234
40,000,000
Right Down
60×234
30,000,000
Right Down
120×234
45,000,000
Right Down
180×234
55,000,000
Middle Top 1
60×468
55,000,000
Middle Top 2
60×468
55,000,000
Middle Down 1
60×468
45,000,000
Middle Down 2
60×468
45,000,000
تبلیغات در کلیه صفحات داخل مطالب
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Left Top 1
100×300
70,000,000
Left Top 2
100×300
70,000,000
Left Top 3
100×300
70,000,000
Left Down 1
100×300
50,000,000
Left Down 2
100×300
50,000,000
Right Top 1
60×234
60,000,000
Right Top 2
60×234
60,000,000
Right Top 3
60×234
60,000,000
Right Down
60×234
50,000,000
Right Down
120×234
65,000,000
Right Down
180×234
85,000,000
Middle Top 1
60×468
85,000,000
Middle Top 2
60×468
85,000,000
Middle Down 1
60×468
65,000,000
Middle Down 2
60×468
65,000,000
تبلیغات در سایر صفحات مهم
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Left Top 1
100×300
20,000,000
Left Top 2
100×300
20,000,000
Left Top 3
100×300
20,000,000
Left Down 1
100×300
12,000,000
Left Down 2
100×300
12,000,000
Right Top 1
60×234
16,000,000
Right Top 2
60×234
16,000,000
Right Top 3
60×234
16,000,000
Right Down
60×234
12,000,000
Right Down
120×234
18,000,000
Right Down
180×234
22,000,000
Middle Top 1
60×468
22,000,000
Middle Top 2
60×468
22,000,000
Middle Down 1
60×468
18,000,000
Middle Down 2
60×468
18,000,000
صفحه اول تمامی ورزشها-(فوتبال، کشتی، والیبال، تنیس، بسکتبال و ...)
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Left Top 1
100×300
30,000,000
Left Top 2
100×300
30,000,000
Left Top 3
100×300
30,000,000
Left Down 1
100×300
18,000,000
Left Down 2
100×300
18,000,000
Right Top 1
60×234
24,000,000
Right Top 2
60×234
24,000,000
Right Top 3
60×234
24,000,000
Right Down
60×234
18,000,000
Right Down
120×234
27,000,000
Right Down
180×234
33,000,000
Middle Top 1
60×468
33,000,000
Middle Top 2
60×468
33,000,000
Middle Down 1
60×468
27,000,000
Middle Down 2
60×468
27,000,000
هر یک از صفحات جداگانه: 1- صفحه نتایج زنده - 2- صفحه پخش زنده تلویزیون
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
LEFT 1
100×300
25,000,000
LEFT 2
100×300
25,000,000
LEFT 3
100×300
25,000,000
LEFT 4
100×300
25,000,000
LEFT 5
100×300
25,000,000
LEFT 6
100×300
25,000,000
LEFT 7
100×300
25,000,000
LEFT 8
100×300
25,000,000
LEFT 9
100×300
25,000,000
LEFT 10
100×300
25,000,000
LEFT 11
100×300
25,000,000
LEFT 12
100×300
25,000,000
LEFT 13
100×300
25,000,000
LEFT 14
100×300
25,000,000
LEFT 15
100×300
25,000,000
LEFT 16
100×300
25,000,000
LEFT 17
100×300
25,000,000
LEFT 18
100×300
25,000,000
LEFT 19
100×300
25,000,000
LEFT 20
100×300
25,000,000
تبلیغات در Preview TV
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
اول تمامی ویدیوهای موجود در سایت و اول پخش زنده
4 ثانیه
90,000,000
تبلیغات در Frame TV
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
در تمامی ویدیوهای موجود در سایت و تمامی کانال‌های پخش‌ زنده
دور پخش کننده (player) ویدیو و تلویزیون
250,000,000
درج لوگو روی تمام ویدیوها و پخش زنده به همراه لینک به سایت شما
40×40
150,000,000
نیک صالحیwww.niksalehi.com
۱۰۱ رتبه در ایران
۳۸۰۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
A1
تمام صفحات
90×720
27,000,000
50,000,000
A
تمام صفحات
66×340
15,500,000
28,000,000
R
تمام صفحات
60×340
14,000,000
26,000,000
B1
تمام صفحات
240×120
12,500,000
23,000,000
C1
تمام صفحات
240×120
12,500,000
23,000,000
B
تمام صفحات
240×120
9,000,000
17,000,000
C
تمام صفحات
240×120
9,000,000
17,000,000
D
تمام صفحات
120×120
5,000,000
8,500,000
T
صفحات جانبی / بالای خبرها
90×720
16,000,000
30,000,000
T1
صفحات جانبی / بالای خبرها
60×468
11,000,000
20,000,000
P
صفحات جانبی- پایین خبرها
60×468
9,000,000
17,000,000
M
صفحات جانبی / پایین خبرها
320×320
10,500,000
19,000,000
دانلودهاwww.downloadha.com
۵۵ رتبه در ایران
۲۹۲۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
A
صفحه اصلی و داخلی (هدر)
60×468
25,000,000
40,000,000
B
صفحه اصلی و داخلی (جایگاه وسط)
60×468
25,000,000
35,000,000
C
صفحه اصلی و داخلی (کناره های سایت)
240×120
20,000,000
30,000,000
D
صفحات داخلی و ادامه مطالب ( زیر لینک دانلود )
60×468
15,000,000
20,000,000
E
درج پست ثابت در سایت
60×468
60,000,000
100,000,000
F
درج آگهي متني انتهاي منوي سمت چپ
60×468
-
3,000,000
پارسی بلاگwww.parsiblog.com
۲۷۴ رتبه در ایران
۹۳۷۷ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک هفته
هزینه یک ماه
صفحه اصلی یا پنل مدیریت
120×120
3,200,000
10,000,000
صفحه اصلی یا پنل مدیریت
240×120
3,200,000
10,000,000
بر اساس تعداد نمایش تبلیغ
240×120
9,000,000
15,000,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
500.000 بار نمایش
240×120
2,600,000
1.000.000 بار نمایش
240×120
5,000,000
2.000.000 بار نمایش
240×120
9,000,000
4.000.000 بار نمایش
240×120
15,000,000
مشرق نیوزwww.mashreghnews.ir
۵۴ رتبه در ایران
۲۵۱۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی، سمت چپ بالا
75×290
70,000,000
صفحه اصلی، سمت راست بالا
75×290
60,000,000
صفحه اصلی، سمت چپ پایین
75×290
40,000,000
صفحه اصلی، سمت راست پایین
75×290
30,000,000
صفحه خبر، سمت چپ بالا
75×290
50,000,000
صفحه خبر، سمت راست بالا
75×290
40,000,000
صفحه خبر، سمت چپ پایین
75×290
30,000,000
صفحه خبر، سمت راست پایین
75×290
20,000,000
خبرگزاری تسنیمwww.tasnimnews.com
۳۴ رتبه در ایران
۱۹۲۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی و داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی
80×250
130,000,000
صفحه اصلی 2کادر
160×250
200,000,000
صفحات داخلی
80×250
70,000,000
صفحه عکس صوت و تصویر
80×250
90,000,000
صفحات استانی
80×250
50,000,000
وبگذرwww.webgozar.com
۱۳۵ رتبه در ایران
۵۵۴۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A-1 صفحه اصلی
60×468
25,500,000
B-1 صفحه اصلی
240×120
12,500,000
B-2 صفحه داخلی
240×120
10,000,000
C-2 صفحه داخلی
120×120
6,500,000
T-1 صفحه داخلی
25%
6,000,000
T-2 صفحه داخلی
50%
9,600,000
T-3 صفحه داخلی
100%
15,000,000
A-3 صفحه آمار - %100
120×120
24,000,000
B-3 صفحه آمار - %50
120×120
11,500,000
C-3 صفحه آمار - %100
90×120
17,500,000
D-3 صفحه آمار - %50
90×120
10,500,000
T-1 صفحه آمار
25%
6,000,000
T-2 صفحه آمار
50%
9,600,000
T-3 صفحه آمار
100%
15,000,000
X-3 صفحه آمار
60×468
60,000,000
بانـکیwww.banki.ir
۶۰۸ رتبه در ایران
۲۳۱۴۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
60×468
30,000,000
B
60×582
25,000,000
C
60×234
12,000,000
C
120×234
20,000,000
D
140×130
8,000,000
D
200×130
12,000,000
رز بلاگwww.rozblog.com
۴۳ رتبه در ایران
۲۱۰۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
AP-1
60×468
10,000,000
AP-2
240×120
9,000,000
CP-1
60×468
12,000,000
CP-2
240×120
15,000,000
زومجیwww.zoomg.ir
۱۵۲ رتبه در ایران
۷۶۲۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
H1
بنر هدر صفحه اصلی
90×1300
25,000,000
S1
زیر ویترین سایت - صفحه اصلی
90×1300
22,000,000
HS1
سمت راست بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه اصلی
250×250
15,000,000
HL1
سمت چپ - بالای بخش ویدیوهای اختصاصی - صفحه اصلی
250×300
13,000,000
HS2
سمت راست پایین ستون داغ‌ترین بحث‌ها
250×250
11,000,000
HL2
سمت چپ پایین ستون بازی‌های مورد انتظار
250×300
12,000,000
H2
هدر - صفحه‌های داخلی
90×1300
25,000,000
BR1
ستون سمت راست - بالای ستون آخرین بررسی - صفحه داخلی
250×250
15,000,000
BL1
ستون سمت چپ - بالای ویدیوهای اختصاصی - صفحه داخلی
250×300
13,000,000
tx
تبلیغات متنی بین مقدمه و متن اصلی در صفحات داخلی
26 کاراکتر
6,000,000
BR3
پایین ستون سمت راست - صفحه‌های داخلی
250×250
11,000,000
BL3
پایین ستون سمت چپ - صفحه‌های داخلی
250×300
12,000,000
C1
بالای بخش نظرات - صفحه‌های داخلی
90×728
7,000,000
اقتصاد آنلاینwww.eghtesadonline.com
۳۳۸ رتبه در ایران
۱۴۱۰۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی - هدر سایت
60×468
40,000,000
صفحه اصلی و داخلی - بالای نمودار طلا و ارز
100×300
45,000,000
بالای قسمت یادداشت
100×300
30,000,000
صفحه اصلی و داخلی - بالای اخبار داغ
100×300
40,000,000
صفحه اصلی و داخلی - ستون سمت چپ
240×120
35,000,000
صفحه داخلی - هدر سایت
60×468
40,000,000
صفحه داخلی - زیر هدر سایت
100×510
50,000,000
پرتال موبایلwww.ir-tci.org
۱۰۷۰ رتبه در ایران
۴۸۳۵۵ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
H1
صفحه اصلی
90×728
10,000,000
H2
تمام صفحات
60×468
6,000,000
H3
تمام صفحات
240×120
6,500,000
تبلیغات متنی صفحه اول
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
HT
تمام صفحات
عنوان + لینک + توضیحات
700,000
لینکدونی صفحه اصلی
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
HL1
صفحه اول + آرشیو
عنوان + لینک
تماس بگیرید
HL2
منوبار بالای لینک ها
عنوان + لینک
900,000
HL3
کلیه لینک ها
120×240
3,000,000
درج لینک صفحه اصلی
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
HD
صفحه اول
دو کلمه + لینک
1,000,000
بنر انجمن
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
F1
بالای تمامی صفحات
90×728
10,000,000
F2
بالای تمامی صفحات
60×468
6,000,000
F3
زیر پست اول تاپیک ها
60×468
2,500,000
F4
پایین تمامی صفحات
60×468
2,000,000
F5
ساید بار کناری
120×240
2,000,000
درج لینک صفحه اصلی
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
FT1
بالای تمام صفحات
عنوان + لینک + توضیحات
1,200,000
FT2
پایین تمام صفحات
عنوان + لینک + توضیحات
500,000
زومیتwww.zoomit.ir
۳۱ رتبه در ایران
۲۱۳۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
B1
زیر هدر سایت - صفحه اصلی
90×1300
95,000,000
B5
زیر هدر سایت - صفحه اصلی
90×728
75,000,000
B2
سمت چپ خبر - بالای جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های اصلی
250×300
60,000,000
B3
سمت چپ - پایین لیست جدید ترین مقالات - صفحه اصلی
250×300
55,000,000
B4
سمت راست پایین ویترین اصلی- بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه اصلی
250×250
50,000,000
B6
وسط در وسط - بعد از پست سوم - صفحه اصلی - ثابت گیف
90×728
50,000,000
D1
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
90×1300
95,000,000
D6
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
90×728
75,000,000
D2
سمت چپ خبر - بالای جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های داخلی
250×300
60,000,000
D3
سمت چپ - پایین جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های داخلی
250×300
55,000,000
D4
بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه های داخلی
250×250
60,000,000
D5
بالای بخش نظرات - صفحه های داخلی
90×728
40,000,000
-
آگهی متنی
-
6,000,000
پرشین تولزwww.forum.persiantools.com
۱۲۴ رتبه در ایران
۵۱۰۳ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای هدر تمام صفحات
60×468
20,000,000
زیر هدر تمام صفحات
60×468
16,000,000
زیر قسمت برگزیده بازارچه تمام صفحات
60×468
13,000,000
فوتر تمام صفحات
60×468
5,000,000
بین نوشته های انجمن
60×468
3,000,000
درج لینک متنی در فوتر انجمن در تمام صفحات
-
3,000,000
پرشین ویwww.persianv.com
۱۲۲ رتبه در ایران
۴۰۰۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
تمام صفحات
90×720
27,000,000
A
تمام صفحات
66×340
15,000,000
R
تمام صفحات
66×340
13,000,000
B1
تمام صفحات
240×120
13,000,000
B
تمام صفحات
240×120
11,000,000
C
تمام صفحات
120×120
6,000,000
T
صفحات جانبی- بالای تیتر خبرها
90×720
16,000,000
T1
صفحات جانبی- بالای تیتر خبرها
60×468
12,000,000
P
صفحات جانبی- پایین خبرها
60×468
10,000,000
M
صفحات جانبی- پایین خبرها
320×320
13,000,000
پرتال آفتابwww.aftabir.com
۱۶۰ رتبه در ایران
۵۷۷۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی - لیدر بورد
90×728
35,000,000
صفحه اصلی - هدر
60×468
40,000,000
صفحه اصلی - اسلایدر
150×180
30,000,000
صفحه اصلی - وسط - مستطیل
150×180
27,500,000
صفحه اصلی - سمت چپ - مستطیل
150×180
25,000,000
صفحه اصلی - سمت چپ - مستطیل کوچک
120×180
10,000,000
صفحه اصلی - سمت چپ - مستطیل کوچکتر
60×180
7,500,000
صفحات داخلی - لیدر بورد
90×728
35,000,000
صفحات داخلی - فوتر
90×728
20,000,000
صفحات داخلی - هدر
60×468
40,000,000
صفحات داخلی - لیدر بورد کوچک
100×440
17,500,000
صفحات داخلی - سمت چپ - مستطیل
150×180
25,000,000
صفحات داخلی - سمت چپ - مستطیل کوچک
120×180
10,000,000
صفحات داخلی - سمت چپ - مستطیل کوچکتر
60×180
7,500,000
بک لینک
0×0
4,000,000
صفحات خبر - بالای اخبار داغ
200×200
25,000,000
صفحه قطارها
90×728
8,000,000
فوتبال - برندها
80×80
5,000,000
نیازمندی ها - سمت چپ
107×273
7,500,000
همه صفحات - پاپ اُور
150×150
5,000,000
پرتال دانشگاهیwww.unp.ir
۱۴۶۸ رتبه در ایران
۵۰۲۶۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
نمایش در تمام صفحات سایت -جایگاه اول تا سوم از بالاي سایت
100×300
9,000,000
A2
نمایش در تمام صفحات سایت -جایگاه چهارم تا ششم از بالاي سایت
100×300
7,500,000
A3
نمایش در تمام صفحات سایت -جایگاه هفتم تا نهم از بالاي سایت
100×300
6,000,000
A4
نمایش در تمام صفحات سایت -جایگاه دهم تا دوازدهم از بالاي سایت
100×300
5,000,000
A8
نمایش در یک بخش خبري سایت -جایگاه چهارم تا ششم از بالاي سایت
100×300
4,000,000
B1
نمایش در تمام صفحات -جایگاه اول و دوم از بالاي سایت
60×468
7,000,000
B2
نمایش در تمام صفحات -جایگاه سوم و چهارم از بالاي سایت
60×468
6,000,000
B3
نمایش در تمام صفحات -جایگاه پنجم و ششم از بالاي سایت
60×468
5,000,000
B8
نمایش در یک بخش خبري –زیر اخبار مربوطه
60×468
3,000,000
D1
اخبار اسلایدر بالاي سایت همراه تصویر - نمایش فقط در صفحه اول سایت
هر خبر
5,000,000
C1
نمایش در تمام صفحات سایت
140×140
4,000,000
C2
نمایش در یک بخش خبری
140×140
2,000,000
K2
درج خبر
-
6,000,000
E1
ارسال ایمیل به 20 هزار عضو
-
20,000,000
F1
کمپین اعزام دانشجو
-
4,000,000
G1
تبلیغات متنی - فالو
-
1,500,000
سینما تیکتwww.cinematicket.org
۱۶۷ رتبه در ایران
۷۰۱۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
100×300
55,000,000
صفحه اصلی
180×270
35,000,000
صفحه اصلی
100×300
30,000,000
صفحه داخلی
100×300
25,000,000
همشهری آنلاینwww.hamshahrionline.ir
۲۳۲ رتبه در ایران
۸۱۵۳ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی - لایه اول
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لایه اول نمایش آگهی در صفحه اصلی
80×263
17,500,000 تا 34,500,000
لایه دوم نمایش آگهی در یک سرفصل
80×263
7,000,000 تا 11,000,000
لایه سوم نمایش آگهی در صفحات خبری
80×263
16,500,000 تا 33,500,000
تبلیغات در صفحه سرفصلها - لایه دوم
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
1
80×263
11,000,000
2 الی 6
80×263
9,500,000
7
80×263
8,000,000
8 الی آخر
80×263
7,000,000
تبلیغات در صفحات خبری - لایه سوم
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
1
80×263
33,500,000
2 الی 6
80×263
23,500,000
7
80×263
20,500,000
8 الی آخر
80×263
16,500,000
جی اس امwww.gsm.ir
۱۰۳ رتبه در ایران
۴۹۴۵ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
A1 -100%
204,700,000
A1 - 50%
112,700,000
A1 - 30%
73,600,000
A2.1-A2.2-A2.3(100%)
163,300,000
A2.1-A2.2-A2.3(50%)
87,400,000
A2.1-A2.2-A2.3(30%)
56,350,000
A3.1-A3.2-A3.3-A3.4
29,900,000
صفحه گوشى ها
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
E1 -100%
170,200,000
E1 - 50%
90,270,000
E1 - 30%
59,800,000
E3.1-E3.2-E3.3-E3.4
22,420,000
صفحه داخل گوشى ها
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
E1 -100%
170,200,000
E1 - 50%
90,270,000
E1 - 30%
59,800,000
E3.1-E3.2-E3.3-E3.4
22,420,000
(E3.1-E3.2-E3.3-E3.4)
78,020,000
صفحه اخبار
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
B1 -100%
143,750,000
B1 - 50%
77,050,000
B1 - 30%
52,900,000
B2.1-B2.2-B2.3(100%)
100,050,000
B2.1-B2.2-B2.3(50%)
54,050,000
B2.1-B2.2-B2.3(30%)
36,800,000
B3.1-B3.2-B3.3-B3.4
19,550,000
صفحه داخلی اخبار
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
B1 -100%
143,750,000
B1 - 50%
77,050,000
B1 - 30%
52,900,000
B3.1-B3.2-B3.3-B3.4
17,250,000
(B3.1-B3.2-B3.3-B3.4)
58,000,000
صفحه بررسى تخصصى
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
C1 -100%
120,750,000
C1 - 50%
66,700,000
C1 - 30%
42,550,000
C2.1-C2.2-C2.3(100%)
90,850,000
C2.1-C2.2-C2.3(50%)
48,300,000
C2.1-C2.2-C2.3(30%)
35,650,000
C3.1-C3.2-C3.3-C3.4(100%)
17,250,000
صفحه داخلی بررسی تخصصی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
C1 -100%
120,750,000
C1 - 50%
66,700,000
C1 - 30%
42,550,000
C3.1-C3.2-C3.3-C3.4
14,950,000
(C3.1-C3.2-C3.3-C3.4)
54,950,000
صفحه آخرین قیمت ها
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
F1 -100%
100,050,000
F1 - 50%
51,750,000
F1 - 30%
29,900,000
F3.4-F3.3-F3.2-F3.1
14,950,000
صفحه دانلود
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
D1 -100%
86,250,000
D1 - 50%
44,850,000
D1 - 30%
32,200,000
D2.1-D2.2-D2.3(100%)
49,450,000
D2.1-D2.2-D2.3(50%)
24,700,000
D2.1-D2.2-D2.3(30%)
21,000,000
D3.1-D3.2-D3.3-D3.4
13,200,000
صفحه داخلی دانلود
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
D1 -100%
86,250,000
D1 - 50%
44,850,000
D1 - 30%
32,200,000
D3.1-D3.2-D3.3-D3.4
13,200,000
(D3.1-D3.2-D3.3-D3.4)
46,000,000
پی سی ورلدwww.p30world.com
۹۸ رتبه در ایران
۴۷۷۷ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحات
90×728
25,000,000
بالای صفحات
60×468
18,500,000
ستون سمت چپ
240×120
15,000,000
زیر مطالب انجمن
250×300
12,000,000
زیر تبلیغات متنی
250×300
10,000,000
پست ثابت زیر مطلب اول در همه صفحات
250×300
22,000,000
تبلیغات در صفحه انجمنها
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای همه صفحات انجمن - مقابل لوگو - نمایش 50 درصد
60×468
15,000,000
بالای همه صفحات انجمن - زیر منوی اصلی
90×728
30,000,000
بالای همه صفحات انجمن - زیر منوی اصلی
60×468
20,500,000
صفحات داخلی تاپیک ها - زیر پست اول
60×468
12,500,000
پایین صفحات انجمن
60×468
10,500,000
موبایل.irwww.mobile.ir
۹۱ رتبه در ایران
۴۸۱۳ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
میزان نمایش
هزینه یک ماه
A - بالا وسط
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%50
35,000,000
A - بالا وسط
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%100
64,000,000
B1 - چپ بالا
صفحه اصلی
120×234
%50
30,000,000
B1 - چپ بالا
صفحات داخلی
120×234
%100
54,000,000
B2 - چپ بالا
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%50
17,000,000
B2 - چپ بالا
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%100
30,000,000
C1 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
120×234
%50
15,000,000
C1 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
120×234
%100
27,000,000
C2 - چپ پایین
صفح+ه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%50
8,500,000
C2 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%100
15,000,000
D1 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
240×120
%50
15,000,000
D1 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
240×120
%100
27,000,000
D2 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
125×125
%50
8,500,000
D2 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
125×125
%100
15,000,000
E - پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%50
17,000,000
E - پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%100
30,000,000
F - معلق گوشه
صفحه اصلی + صفحات داخلی
100×100
%50
28,000,000
F - معلق گوشه
صفحه اصلی + صفحات داخلی
100×100
%100
50,000,000
واژه یابwww.vajehyab.com
۱۹۹ رتبه در ایران
۶۸۹۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تبلیغات بنری وب‌سایت در کامپیوتر
250×300
25,000,000
تبلیغات بنری وب‌سایت در موبایل
100×700
20,000,000
تبلیغات متنی ربات تلگرام
-
7,000,000
خبرگزاری فـرداwww.fardanews.com
۱۰۴ رتبه در ایران
۴۱۲۲ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی - بالای تازه های خبر
70×260
40,000,000
هدر صفحه اصلی
60×468
45,000,000
صفحه اصلی - پایین (پیشخوان)
60×468
50,000,000
سمت چپ صفحه اصلی
200×130
40,000,000
سمت چپ صفحه اصلی
140×130
30,000,000
صفحه اصلی بالای پربیننده ترین
150×300
25,000,000
صفحه اصلی بالای پربحث ترین
150×300
25,000,000
هدر صفحات داخلی
60×468
45,000,000
صفحه داخلی - سمت چپ
200×130
40,000,000
صفحه داخلی - سمت چپ
140×130
30,000,000
تمام صفحات - سمت چپ
200×130
65,000,000
تمام صفحات - سمت چپ
140×130
50,000,000
مستر 90www.mr90.ir
۶۱۰ رتبه در ایران
۳۲۸۰۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت.
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
صفحه خانه
60×468
17,000,000
32,000,000
دفتر کار - صفحه اصلی کاربران
60×468
14,000,000
26,000,000
دفتر کار - صفحه اصلی کاربران
75×410
11,000,000
20,000,000
پروفایل کاربران
60×468
12,000,000
22,000,000
صفحه ترکیب و تمرین
60×468
14,000,000
26,000,000
ویستاwww.vista.ir
۱۲۳ رتبه در ایران
۳۷۳۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اول
100×280
40,000,000
صفحه اول
200×280
60,000,000
صفحه میانی
60×468
30,000,000
رپورتاژ آگهی
-
3,000,000
آگهی متنی ویژه
-
1,000,000
آسان دانلودwww.asandl.com
۶۰۵ رتبه در ایران
۲۲۵۴۵ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
تمام صفحات
90×728
6,000,000
B
تمام صفحات
60×468
4,000,000
C
تمام صفحات
60×468
4,500,000
D
تمام صفحات
240×120
3,800,000
E
تمام صفحات
100×300
3,500,000
F
تمام صفحات
60×468
3,000,000
پول نیوزwww.poolnews.ir
۱۳۹۰ رتبه در ایران
۵۱۸۱۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
60×304
100,000,000
B-C-D
80×220
60,000,000
F1
80×170
50,000,000
F2
80×170
40,000,000
F3
80×170
50,000,000
G1
90×170
50,000,000
G2
180×170
40,000,000
G3
270×170
30,000,000
H
40×440
70,000,000
E
140×130
گفتگو
E1
140×130
40,000,000
E2
210×130
50,000,000
موسیقی ماwww.musicema.com
۲۳۶ رتبه در ایران
۹۵۳۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
صفحه داخلی
200×970
90,000,000
A
صفحه اصلی
200×970
105,000,000
A
صفحه اصلی + صفحه داخلی
200×970
160,000,000
B
صفحه داخلی
120×970
55,000,000
B
صفحه اصلی
120×970
70,000,000
B
صفحه اصلی + صفحه داخلی
120×970
105,000,000
C
صفحه داخلی
90×970
42,000,000
C
صفحه اصلی
90×970
55,000,000
C
صفحه اصلی + صفحه داخلی
90×970
90,000,000
D
صفحه اصلی + صفحه داخلی
90×728
35,000,000
E
صفحه اصلی + صفحه داخلی
90×232
15,000,000
F
صفحه اصلی + صفحه داخلی
130×500
35,000,000
H
صفحه اصلی + صفحه داخلی
130×440
30,000,000
j
صفحه اصلی + صفحه داخلی
260×300
35,000,000
k
صفحه اصلی + صفحه داخلی
60×468
30,000,000
L
صفحه اصلی + صفحه داخلی
60×468
30,000,000
M
صفحه اصلی + صفحه داخلی
100×970
55,000,000
N
صفحه اصلی + صفحه داخلی
120×635
35,000,000
O
صفحه اصلی + صفحه داخلی
100×300
10,000,000
P
صفحه اصلی + صفحه داخلی
120×460
38,000,000
Q
صفحه اصلی + صفحه داخلی
250×300
15,000,000
R
صفحه اصلی + صفحه داخلی
360×300
20,000,000
S
صفحه اصلی + صفحه داخلی
600×160
55,000,000
مگیرانwww.magiran.com
۵۹۸ رتبه در ایران
۲۲۷۶۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A ويژه صفحه اول
فقط در صفحه اول سايت به صورت ثابت - + لينک مستقيم کادر آگهی - + لينک متنی زير آگهی
300×160
25,000,000
Type B
نمايش در سمت چپ کليه صفحات داخلي به صورت متغير اتفاقی - + لينک مستقيم کادر آگهی - + لينک متنی زير آگهی
300×160
9,000,000
Type B-ویژه مجامع علمی
نمايش در سمت چپ کليه صفحات داخلي به صورت متغير اتفاقی - + لينک مستقيم کادر آگهی - + لينک متنی زير آگهی - ویژه همایش ها و کنفرانسهای علمی
300×160
18,000,000
ایتنـاwww.itna.ir
۱۷۵۳ رتبه در ایران
۷۱۶۹۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه اول
60×468
30,000,000
بالای صفحات اصلی سرویسها + صفحات داخلی سرویسها
60×468
15,000,000
بالا سمت راست خبر صفحه اول
210×210
25,000,000
بالا سمت راست خبر صفحه اصلی سرویسها
210×210
10,000,000
سمت چپ بالای نظرسنجی صفحه اول
60×165
12,000,000
سمت چپ بالای نظرسنجی صفحات اصلی سرویسها
60×165
10,000,000
سمت چپ بالای نظرسنجی صفحات داخلی سرویسها
60×165
20,000,000
سمت چپ پایین نظرسنجی صفحه اول
60×165
9,000,000
سمت چپ پایین نظرسنجی صفحات اصلی سرویسها
60×165
8,000,000
سمت چپ پایین نظرسنجی صفحات داخلی سرویسها
60×165
16,000,000
بالای باکس گفتگو - صفحه اول
60×525
25,000,000
بالای باکس گفتگو - صفحات اصلی سرویسها
60×525
9,000,000
بالای باکس گالری تصاویر - صفحات اول
60×525
20,000,000
بالای باکس گالری تصاویر - صفحات اصلی سرویسها
60×525
7,000,000
بالای باکس منتخب اخبار - صفحه اصلی
60×525
10,000,000
بالای باکس منتخب اخبار - صفحات اصلی سرویسها
60×525
5,000,000
بالای باکس پیشنهاد سردبیر - صفحه اول
60×265
20,000,000
بالای باکس پیشنهاد سردبیر - صفحات اصلی سرویسها
60×265
8,000,000
بالای باکس معرفی محصول - صفحه اول
60×265
13,000,000
بالای باکس معرفی محصول - صفحات اصلی سرویسها
60×265
5,000,000
بالای باکس پربیننده ترین عناوین - صفحه اصلی
60×265
10,000,000
بالاي باکس پربيىىذ تريه عىاييه صفحات اصلی سرييس اَ
60×265
4,000,000
بالاي باکس پربيىىذ تريه عىاييه مَ صفحات داخلی سايت
60×265
16,000,000
بالاي عى اًن خبر ي درست زير و اًر مشکی مَ صفحات داخلی سايت
60×495
22,000,000
بالای باکس پربیننده ترین عناوین- همه صفحات داخلی
60×495
17,000,000
استخدامwww.estekhtam.com
۶۶۱ رتبه در ایران
۳۰۴۶۵ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
60×468
40,000,000
B
160×300
28,000,000
B
80×300
18,000,000
A+ - بالای همه مطالب سایت
100×940
50,000,000
سافت گذرwww.softgozar.com
۲۰۳ رتبه در ایران
۸۲۰۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
صفحات
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Top
بنر اصلی سایت
کلیه صفحات
90×728
39,000,000
Ban
بالای کادر اطلاع رسانی
کلیه صفحات
60×468
13,000,000
RP
پنل سمت راست بالای منو
کلیه صفحات
240×120
12,000,000
P1
پنل سمت راست
کلیه صفحات پر بازدید غیر از فهرست و توضیحات برنامه ها و برنامه های ایرانی
60×120
2,250,000
P2
پنل سمت راست
فهرست برنامه ها، توضیحات برنامه ها، اخبار برنامه های ایرانی و لاگین کاربران
60×120
1,750,000
P1+P2
پنل سمت راست
کلیه صفحات
60×120
3,500,000
T1
پنل سمت راست
کلیه صفحات پر بازدید غیر از فهرست و توضیحات برنامه ها و برنامه های ایرانی
-
1,200,000
T2
پنل سمت راست
فهرست برنامه ها، توضیحات برنامه ها، اخبار برنامه های ایرانی و لاگین کاربران
-
800,000
T1+T2
پنل سمت راست
کلیه صفحات
-
1,800,000
M1
وسط صفحه اصلی ذیل نرم افزارهای ایرانی
صفحه اصلی
60×468
3,000,000
D1
بالای توضیحات برنامه ها
کلیه برنامه ها
60×468
6,500,000
D2
پایین توضیحات برنامه ها
کلیه برنامه ها
60×468
6,000,000
W
بالای لینک های دانلود
کلیه برنامه ها
60×468
5,500,000
W1
زیر لینک های دانلود
کلیه برنامه ها
60×468
5,000,000
W2
پایین نظرات کاربران در صفحه دانلود
کلیه برنامه ها
60×468
1,500,000
S1
بالای فهرست برنامه ها
فهرست برنامه ها
60×468
4,000,000
S2
پایین فهرست برنامه ها
فهرست برنامه ها
60×468
1,500,000
N1
بالای فهرست اخبار
فهرست اخبار
60×468
2,500,000
N2
پایین فهرست اخبار
فهرست اخبار
60×468
1,750,000
11
بالای فهرست نرم افزارهای ایرانی
فهرست ایرانی ها
60×468
2,000,000
12
پایین فهرست نرم افزارهای ایرانی
فهرست ایرانی ها
60×468
1,500,000
L
فرم ورودی اعضای سایت
فرم ورود
60×468
1,500,000
R
فرم عضویت سایت
فرم عضویت
60×468
1,000,000
خبر پوwww.khabarpu.com
۱۵۴ رتبه در ایران
۶۷۴۴ رتبه در جهان
تبلیغات در تمام صفحات
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
N
صفحه های نمایش اخبار
60×234
20,000,000
N
صفحه های نمایش اخبار
100×300
20,000,000
H
هدر صفحه اصلی و صفحه های داخلی
60×468
30,000,000
RT
ستون سمت راست صفحه های داخلی سایت, ابتدای ستون سمت راست - بالای کادر پربیننده
100×300
20,000,000
RC
ستون سمت راست صفحه های داخلی سایت, پایین کادر پربیننده (تقریبا وسط ستون سمت راست)
100×300
10,000,000
RF
ستون سمت راست صفحه های داخلی سایت, انتهای ستون سمت راست
100×300
5,000,000
CT
ابتدای ستون وسط صفحه های داخلی سایت
60×468
20,000,000
L1
ستون سمت چپ صفحه اصلی و صفحه های داخی سایت
240×120
10,000,000
L2
ستون سمت چپ صفحه اصلی و صفحه های داخی سایت
240×120
5,000,000
F
ستون وسط پایین سایت (فوتر)
60×468
10,000,000
T
ستون سمت چپ صفحه اصلی و صفحه های داخلی سایت زیر تبلیغات تصویری
60×468
1,000,000
سلامت نیوزwww.salamatnews.com
۶۱۷ رتبه در ایران
۲۴۵۷۴ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
100×620
31,000,000
B
200×300
31,000,000
C
100×300
19,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
200×300
37,500,000
B
300×300
30,000,000
C
100×300
31,500,000
ایلناwww.ilna.ir
۲۹۶ رتبه در ایران
۱۱۴۳۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی
170×57
66,000,000
صفحه اصلی
170×113
132,000,000
صفحه داخلی
170×57
18,000,000
پرشین جی اف ایکسwww.persiangfx.com
۳۲۸ رتبه در ایران
۱۲۶۲۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
240×120
11,000,000
B
60×468
8,500,000
C
60×468
5,500,000
آی تی رسانwww.itresan.com
۴۸۵ رتبه در ایران
۱۹۳۸۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
صفحه اصلی - هدر سایت
90×720
18,000,000
A2
صفحات داخلی - هدر سایت
90×720
18,000,000
B1
صفحه اصلی - زیر اسلایدر
90×560
11,000,000
B2
صفحات داخلی - زیر منو
90×720
13,000,000
B3
صفحات داخلی - انتهای مقاله
90×720
8,500,000
C1
صفحه اصلی - ستون سمت چپ سایت
200×300
9,500,000
C2
صفحات داخلی - ستون سمت چپ سایت
200×300
9,500,000
D1
صفحه اصلی - ستون سمت چپ سایت
100×300
6,500,000
D2
صفحات داخلی - ستون سمت چپ سایت
100×300
6,500,000
E
صفحه اصلی - ستون سمت راست سایت
300×160
9,000,000
F
صفحه اصلی - ستون سمت راست سایت
150×160
6,000,000
-
در تمام مقالات سایت
تبلیغ متنی حداکثر ۲۰ کاراکتر با لینک
4,500,000
-
صفحه اصلی
درج رپورتاژ آگهی
3,500,000
رندwww.rond.ir
۴۴۴ رتبه در ایران
۱۹۴۸۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
هدر سایت
90×728
30,000,000
B
بالای ستون سمت چپ
300×150
18,000,000
C
زیر هدر بالای بخش اخبار
90×320
10,000,000
D
زیر هدر بالای بخش اخبار
90×320
10,000,000
E
بالای کادر فروشندگان ویژه
90×320
7,000,000
F
بالای کادر فروشندگان ویژه
90×320
7,000,000
G
ستون سمت چپ
200×150
6,000,000
H
ستون سمت چپ
100×150
3,000,000
I
بصورت بلاک روی صفحه
170×170
18,000,000
پارس فوتبالwww.parsfootball.com
۱۸۷ رتبه در ایران
۶۳۸۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی و تمام صفحات
وسط بالای صفحه در هدر سایت
60×425
15,000,000
صفحه اصلی و تمام صفحات
وسط بالای سایت در زیر هدر
60×468
14,000,000
صفحه اصلی و تمام صفحات
کناره سمت چپ صفحه
240×212
10,000,000
صفحه اصلی و تمام صفحات
کناره سمت راست صفحه
240×120
9,000,000
صفحه اصلی و تمام صفحات
وسط بالای صفحه
120×468
17,000,000
سخت افزارwww.sakhtafzarmag.com
۳۵۸ رتبه در ایران
۱۴۹۴۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Header
120×775
35,000,000
Home-Main Body
110×710
33,000,000
Home-Bottom
110×710
30,000,000
Main-Full Page
150×1440
32,000,000
Inside-Header
120×775
32,000,000
Sidebars
280×320
25,000,000
Sidebars-Vertical
640×320
30,000,000
After-Content
160×1040
20,000,000
Before Comments
160×1040
20,000,000
ایران جیبwww.iranjib.ir
۱۱۷ رتبه در ایران
۵۳۹۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
تمام صفحات
70×468
40,000,000
A
تمام صفحات خبری + صفحه اصلی
70×468
24,000,000
A
تمام صفحات درج قیمت
70×468
24,000,000
B
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
80×235
14,000,000
B
تمام صفحات خبری
80×235
8,500,000
C
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
80×235
8,500,000
C
تمام صفحات خبری
80×235
5,000,000
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
150×120
8,500,000
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
240×120
12,000,000
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
400×120
17,000,000
E,F چرخشی
کلیه صفحات
240×120
18,000,000
E,F چرخشی
کلیه صفحات
150×120
14,000,000
E,F چرخشی
کلیه صفحات
400×120
26,000,000
G
در انتهای متن اخبار
60×468
8,000,000
G
در بالای تمام صفحات خبری
60×468
13,000,000
H1
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
36,000,000
H2
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
21,000,000
H3
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
15,000,000
H4
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
10,000,000
کانال تلگرام
نمایش به مدت 24 ساعت
شرایط تبلیغات
2,000,000
رپورتاژ خبری
در ستون اصلی اخبار
نیاز به تایید دارد
4,000,000
رپورتاژ خبری
در بخش سایر اخبار
-
2,500,000
تبلیغات متنی
لینک مستقیم +نو فالو + 2 خط توضیحات
-
1,700,000
تبلیغات متنی
لینک مستقیم +نو فالو
-
1,000,000
اندرویدیهاwww.androidiha.net
۱۱۸۹ رتبه در ایران
۴۴۶۳۶ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
بالای سایت زیر هدر – تمامی صفحات
300×635
8,500,000
B
زیر هدر – تمامی صفحات
60×468
5,000,000
C
سمت چپ بالا – ایندکس و تمامی صفحات
95×295
4,000,000
D
سمت چپ - تمامی صفحات
240×120
3,500,000
E
بین باکس دانلود و نظرات - صفحات داخلی
60×468
3,500,000
F
سمت چپ بین آموزش اندروید و شارژ – ایندکس و تمامی صفحات
200×300
4,500,000
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هزینه سه ماه
هزینه شش ماه
هزینه یک سال
آگهی تیپ 1
صفحه اول - جايگاه 4 و 1
97×159
25,000,000
67,500,000
127,500,000
240,000,000
آگهی تیپ 2
صفحه اول - جايگاه 3 و 2
97×288
35,000,000
94,500,000
178,500,000
336,000,000
خودرو بانکwww.khodrobank.com
۲۶۰ رتبه در ایران
۱۰۰۶۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
زرد
تمامی صفحات
60×468
45,000,000
سبز
صفحه اول
60×468
35,000,000
سبز
صفحات داخلی
60×468
25,000,000
طوسی
صفحه اول
300×300
30,000,000
بنفش
صفحه اول
60×468
25,000,000
آبی
صفحات داخلی
300×300
25,000,000
قرمز
صفحات داخلی اخبار
100×300
15,000,000
پدالwww.pedal.ir
۴۰۲ رتبه در ایران
۱۷۰۲۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1
هدر سایت
90×728
50,000,000
A1
سایدبار
250×300
40,000,000
A2
سایدبار
150×300
25,000,000
A3
سایدبار
90×336
20,000,000
B1
سایدبار وسط
240×120
15,000,000
بازی سنترwww.bazicenter.com
۸۳۹ رتبه در ایران
۳۹۴۱۲ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A-1
بالای تمای صفحه ھای سایت
120×880
6,000,000
A-2
گوشه راست تمامی صفحه ھای سایت
310×310
4,000,000
تبلیغات در صفحات انجمن ها
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
B-1
بالای تمام صفحات انجمن، کنار لوگو
60×468
4,000,000
B-2
Navbar بالای تمام صفحات انجمن در قسمت
60×468
4,500,000
B-3
ما بین نوشته ها: شامل صفحات گفتگوها، پیام های شخصی، گروه های کاربری و قسمت سرگرمی(این پلن امکان نمایش 4 بنر را دارد که به صورت اتفاقی در بین نوشته ها نمایش داده می شوند و هزینه مقابل مربوط به هر بنر است)
60×468
2,000,000
B-4
پایین تمام صفحات اصلی انجمن
60×468
2,500,000
طرفداریwww.tarafdari.com
۶۲ رتبه در ایران
۳۵۱۴ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
D-هدر
60×468
78,000,000
B-زیر اسلایدر+زیر ستون اخبار خارجی و ایران
60×468
43,000,000
A-ستون سمت چپ، بالا . پایین گیشه
250×300
33,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
D-هدر
60×468
78,000,000
E-انتهای خبر
60×468
32,000,000
A-ستون سمت چپ، بالا و پایین مطالب مرتبط
250×300
33,000,000
سمت چپ قاب ویدیو-زیر پلیر تمام ویدیوها
28×200
90,000,000
اسپانسر لینک - انتهای خبر
متنی
20,000,000
متنی، مرتبط با حوزه ورزش
رپورتاژ آگهی
8,000,000
3 ثانیه قبل از ویدیو (بنری)
نمایش قبل از ویدیو
33,000,000
هدر صفحه بسکتبال یا موتوراسپرت یا ...(3 ماهه)
اسپانسر صفحات ویژه
30,000,000
بک گراند سایت + بنر ثابت در نسخه ریسپانسیو سایت
آگهی طلایی (30 روز)
360,000,000
بک گراند سایت + بنر ثابت در نسخه ریسپانسیو سایت
آگهی طلایی (6 روز)
90,000,000
مامی سایتwww.mamisite.com
۱۵۲۱ رتبه در ایران
۵۳۳۸۳ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
صفحات پرتال
صفحات انجمن
هزینه یک ماه
A
60×468
100% صفحات
100% صفحات
10,000,000
B1
230×230
100% صفحات
100% صفحات
7,000,000
B2
230×230
100% صفحات
100% صفحات
6,000,000
C
120×230
100% صفحات
100% صفحات
2,000,000
C
240×230
100% صفحات
100% صفحات
4,000,000
E1
80×735
100% صفحات
کلیه مباحث انجمن
5,000,000
E2
80×735
100% صفحات
کلیه مباحث انجمن
4,500,000
E3
80×735
کلیه مطالب
کلیه مباحث انجمن
3,500,000
E4
80×735
کلیه مطالب
کلیه مباحث انجمن
3,000,000
F
100×800
-
100% صفحات
4,000,000
موقعیت متنی
-
100% صفحات
100% صفحات
500,000
رپرتاژ خبری
-
-
-
3,000,000
موبناwww.mobna.com
۱۰۰۵ رتبه در ایران
۳۹۶۹۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A-هدر سایت
94×710
80,000,000
B-بالای خواندنی ها
100×260
30,000,000
C-پایین خواندنی ها
100×260
20,000,000
D-3کادر
255×170
50,000,000
D-2کادر
170×170
35,000,000
D-1کادر
85×170
15,000,000
موبایلستانwww.forum.mobilestan.net
۱۴۲۲ رتبه در ایران
۵۴۰۷۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تالار گفتگو انجمن ها – پایین هدر تمام صفحات
90×728
15,000,000
تالار گفتگو انجمن ها – گوشه سایت به صورت متحرک
150×150
12,000,000
تالار گفتگو انجمن ها – ساید بار برخی صفحات
220×240
3,500,000
تالار گفتگو انجمن ها - پایین صفحه تمام صفحات
60×468
2,500,000
تالار گفتگو )انجمن ها( – داخل موضوعات زیر اولین پست
60×468
4,000,000
تالار گفتگو )انجمن ها( – تبلیغات متنی )کلمه ای / هدر(
-
1,200,000
پرتال سایت – هدر) تمام صفحات (
90×728
15,000,000
پرتال سایت ) صفحه اول زیر محصولات و پایین خبرها (
90×728
8,000,000
پرتال سایت ) فقط صفحه اول – وسط خبرها(
90×728
3,000,000
پرتال سایت – سایدبار) جایگاه اول (
250×300
8,000,000
پرتال سایت – سایدبار) جایگاه دوم (
250×300
5,000,000
پرتال سایت – ریپورتاژ آگهی )هفتگی(
-
2,000,000
ارانیکوwww.eranico.com
۲۷۰ رتبه در ایران
۹۴۳۶ رتبه در جهان
تمام صفحات
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
Header
90×728
50,000,000
اصلی
بالای آخرین اخبار و جدول قیمت سکه
250×300
20,000,000
اصلی
بالای گزارش‌های ویژه
90×728
20,000,000
مطالب
چپ بالا
250×300
13,500,000
چیدانهwww.chidaneh.com
۴۵۰ رتبه در ایران
۱۹۳۰۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
D
صفحه اول یا صفحات داخلی
400×220
25,000,000
E
صفحات داخلی
87×700
39,000,000
F
صفحات داخلی
60×468
24,000,000
G
گالری عکس
100×220
22,000,000
رپورتاژ آگهی
مطالب
-
7,000,000
بانک ورزشwww.bankvarzesh.com
۲۲۹۷ رتبه در ایران
۸۱۸۵۹ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر (صفحه اصلي يا داخلي)
60×468
40,000,000
هدر تمامي صفحات (اصلي و داخلي)
60×468
80,000,000
زير هدر (صفحه اصلي يا داخلي)
60×468
50,000,000
زير هدر تمامي صفحات
60×468
100,000,000
ستون تبليغات (صفحه اصلي يا داخلي)
140×130
10,000,000
ستون تبليغات (صفحه اصلي يا داخلي)
200×130
15,000,000
ستون تبليغات (تمامي صفحات)
140×130
15,000,000