به راهنمایی نیاز دارید؟

۲۵ ۹۵۶
English

لیست همکاران

تشریح ریز تعرفه هر یک از سایتهای همکار

طبقه بندی سایت‌ها
به ترتیب Alexa
کلوبwww.cloob.com
۱۳۵ رتبه در ایران
۶۵۷۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
50% صفحه اصلی
120×468
80,000,000
25% صفحه اصلی
120×468
45,000,000
50% تمام صفحات داخلی
400×180
140,000,000
25% تمام صفحات داخلی
400×180
80,000,000
میهن بلاگwww.mihanblog.com
۶۸ رتبه در ایران
۳۰۲۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
صفحه ورودی سایت
60×468
16,000,000
30,000,000
پنل کاربران
250×300 یا 400×120
16,000,000
30,000,000
ویژه - تمام وبلاگها
40×120
55,000,000
100,000,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
درصد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
%5  نمایش
240×120
40,000,000
%10  نمایش
240×120
76,000,000
%20  نمایش
240×120
122,000,000
آپاراتwww.aparat.com
۳ رتبه در ایران
۳۴۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
عنوان
توضیحات
ابعداد
هزینه یک ماه
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"10 درصد ابتدای ویدئوهای سایت، موبایل ویو و اپلیکیشن اندروید آپارات" یا "رسیدن به 14 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
950,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"5 درصد ابتدای ویدئوهای سایت، موبایل ویو و اپلیکیشن اندروید آپارات" یا "رسیدن به 7 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
500,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"2.5 درصد ابتدای ویدئوهای سایت، موبایل ویو و اپلیکیشن اندروید آپارات" یا "رسیدن به 3.5 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
300,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
10 درصد ابتدای ویدئوها در دسته بندی های تخصصی آپارات
500×900
150,000,000
پاز و پلی
10 درصد بنر پاز و پلی آپارات
90×728
400,000,000
بنر صفحه اصلی
100 درصد نمایش - بنرهای صفحه اصلی آپارات
100×300
260,000,000
بنر صفحه اصلی
50 درصد نمایش - بنرهای صفحه اصلی آپارات
100×300
150,000,000
بنر کنار ویدئوها
20 درصد نمایش - بنر کنار ویدئوها در صفحات داخلی
150×300
250,000,000
بنر کنار ویدئوها
10 درصد نمایش - بنر کنار ویدئوها در صفحات داخلی
150×300
140,000,000
بنر کنار ویدئوها
5 درصد نمایش - بنر کنار ویدئوها در صفحات داخلی
150×300
80,000,000
لوگوی بازشونده
"درج لوگو بر روی 10 درصد از ویدئوهای آپارات" یا "رسیدن به 14 میلیون مرتبه نمایش"
50×50
350,000,000
لوگوی بازشونده
"درج لوگو بر روی 5 درصد از ویدئوهای آپارات" یا "رسیدن به 7 میلیون مرتبه نمایش"
50×50
200,000,000
لوگوی بازشونده
"درج لوگو بر روی 2.5 درصد از ویدئوهای آپارات" یا "رسیدن به 3.5 میلیون مرتبه نمایش"
50×50
120,000,000
ویترین ویدئو
درج ویدئو یا تیزر تبلیغاتی در صفحه اصلی آپارات به مدت 24 ساعت-پربازدیدها
روزانه
70,000,000
ویترین ویدئو
درج ویدئو یا تیزر تبلیغاتی در صفحه اصلی آپارات به مدت 24 ساعت-داغ ترین ها
روزانه
50,000,000
TrueView
پخش تضمینی تیزر 15 تا 30 ثانیه ای در ابتدای ویدئوهای آپارات با قابلیت درج لینک بر روی ویدئو (امکان skip ویدئو از ثانیه 6 + محاسبۀ نمایش بعد از دیده شدن حداقل 10 ثانیه از ویدئو)
هر نمایش
4,000
بسته های تبلیغات ویدیویی در آپارات (پخش تضمینی - TrueView)
تعدا پخش تضمینی درخواستی
قیمت هر بار پخش موفق
مبلغ پرداختی
50,000
4,000
200,000,000
100,000
3,800
380,000,000
200,000
3,600
720,000,000
400,000
3,400
1,360,000,000
700,000
3,200
2,240,000,000
1,000,000
2,950
2,950,000,000
2,000,000
2,700
5,400,000,000
خبرگزاری فارسwww.farsnews.com
۲۲ رتبه در ایران
۱۴۹۶ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
180×140
220,000,000
A2-A3-A4
180×140
200,000,000
A5-...
180×140
150,000,000
B1
60×200
300,000,000
B2
60×200
240,000,000
B3
60×200
220,000,000
B4-...
60×200
200,000,000
C1
80×200
70,000,000
C2
80×200
65,000,000
C3
80×200
60,000,000
C4-...
80×200
55,000,000
V1,V2
80×200
90,000,000
P1,P2
80×340
100,000,000
پرشین بلاگwww.persianblog.ir
۱۸۸ رتبه در ایران
۷۸۸۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
60×468
14,500,000
120×120
14,400,000
صفحات ورودی کاربران
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
60×468
8,100,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
تعداد نمایش بنر در ماه
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
20.000
60×486
11,000,000
50.000
60×486
18,600,000
100.000
60×486
36,000,000
تبلیغات موبایل
تعداد نمایش بنر در ماه
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
100.000
60×486
28,200,000
خبر آنلاینwww.khabaronline.ir
۵۰ رتبه در ایران
۲۴۵۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه دو هفته
هزینه یک ماه
A
صفحه اصلی (ستون سمت چپ)
160×260
80,000,000
130,000,000
B
صفحه اصلی (ستون سمت چپ)
80×260
40,000,000
65,000,000
-
صفحه اصلی (ستون میانی بالای بخش پربیننده ترین)
160×260
140,000,000
240,000,000
C
صفحه اصلی (ستون میانی انتهای بخش پربیننده ترین)
80×260
70,000,000
120,000,000
D
صفحه اول هر سرویس
80×260
6,000,000
10,000,000
D
صفحه اول هر سرویس
160×260
10,000,000
20,000,000
E
متن اخبار سایت (ستون سمت چپ)
160×260
70,000,000
100,000,000
F
متن اخبار سایت (ستون سمت چپ)
80×260
35,000,000
50,000,000
----
متن اخبار سایت (بالای خبر)
60×530
60,000,000
100,000,000
----
متن اخبار سایت (پایین خبر)
60×530
40,000,000
65,000,000
----
متن اخبار سایت (بالای آخرین مطالب)
60×280
40,000,000
65,000,000
----
متن اخبار سایت (پایین آخرین مطالب)
60×280
37,000,000
55,000,000
خبرگزاری عصرایرانwww.asriran.com
۴۶ رتبه در ایران
۲۲۸۹ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
60×304
150,000,000
زیر ستون دیدنی های روز
100×300
150,000,000
بالای یادداشت
100×300
150,000,000
بالای ستون طنز
100×300
100,000,000
بالای ستون آخرین اخبار
100×300
100,000,000
سمت چپ
200×130
100,000,000
سمت چپ
140×130
70,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
200×130
140,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
140×130
110,000,000
صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
70×350
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای پربازدیدها
100×260
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای وبگردی
100×260
75,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای آخرین اخبار
100×260
55,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای عکس
100×260
40,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای فیلم
150×260
30,000,000
سمت راست صفحات اخبار 3 کادر
200×130
100,000,000
سمت راست صفحات اخبار 2 کادر
140×130
70,000,000
سیمرغwww.seemorgh.com
۸۴ رتبه در ایران
۳۶۶۵ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای هدر
90×728
40,000,000
زیر هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه، پایین پیشنهادی برای سلامت و زیبایی
250×300
22,000,000
جایگاه زیر ویترین سمت راست
600×150
35,000,000
جایگاه زیر ویترین سمت راست
300×150
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
15,000,000
جایگاه بالای آگهی های ویژه سیمرغ
250×300
10,000,000
تبلیغات در صفحه خبر و فرهنگ و هنر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
53,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
43,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
25,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
17,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
33,000,000
تبلیغات در صفحه ورزش و سلامت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
40,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
32,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
23,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
15,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
30,000,000
تبلیغات در صفحه سبک زندگی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
10,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
25,000,000
تبلیغات در صفحه سرگرمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
10,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
25,000,000
آگهی در تمام صفحات سیمرغ
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات سیمرغ- جایگاه سمت راست پیشنهاد سیمرغ
600×300
40,000,000
تمام صفحات آخر سیمرغ- جایگاه پائین مطالب
100×460
35,000,000
تمام صفحات داخلی سیمرغ - سمت چپ
300×150
80,000,000
آگهی در رپورتاژ آگهی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
رپورتاژ آگهی- در تمام صفحات سیمرغ
-
5,000,000
آگهی ویژه
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
آگهی ویژه در صفحه اصلی- پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,200,000
آگهی ویژه در صفحات خبر- پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
آگهی ویژه در صفحات ورزش - پایین صفحه سمت چپ
100×150
600,000
آگهی ویژه در صفحات سبک زندگی - پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,300,000
آگهی ویژه در صفحات سرگرمی - پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,500,000
آگهی ویژه در صفحات سلامت - پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
آگهی ویژه در صفحات فرهنگ و هنر - پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
درج آگهی در نیازمندی ها و اطلاعات بازار سیمرغ
-
رایگان
خبر فارسیwww.khabarfarsi.com
۱۲۵ رتبه در ایران
۴۷۸۷ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A - هدر سایت
60×468
50,000,000
A+ - زیر هدر سایت
60×468
45,000,000
B - بالای قسمت لینک های ویژه
80×257
35,000,000
C1 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی)
140×130
20,000,000
C2 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی)
200×130
30,000,000
C3 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی)
400×130
50,000,000
D - پایین قسمت لینک های ویژه
250×300
35,000,000
D+ - پایین قسمت لینک های ویژه
86×257
20,000,000
E - بالای جدیدترین خبرها
90×728
15,000,000
H - ستون سمت راست
800×120
15,000,000
M - بنر موبایل بالای صفحه
60×468
10,000,000
C3 - تبلیغات متنی
130×130
3,000,000
برترینهاwww.bartarinha.ir
۴۸ رتبه در ایران
۲۸۴۵ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
20درصد نمایش - A
600×160
59,000,000
ساختمان پزشکان - 100 درصد نمایش
70×240
59,000,000
100درصد نمایش - B
400×240
89,000,000
33درصد نمایش - C
400×240
79,000,000
100درصد نمایش - D
60×468
99,000,000
100درصد نمایش - E
60×468
89,000,000
100درصد نمایش - F
90×728
149,000,000
رپورتاژ آگهی
-
15,000,000
خبرگزاری آفتابwww.aftabnews.ir
۳۲۱ رتبه در ایران
۱۲۶۳۳ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
75,000,000
بالای آخرین عناوین
90×220
50,000,000
بالای آخرین برگزیده
90×220
45,000,000
بالای ستون یادداشت
90×180
35,000,000
بالای ستون از نگاه دیگران
90×180
45,000,000
ستون سمت چپ
200×130
35,000,000
انتهای خبر(تمامی اخبار)
60×468
60,000,000
آگهی رپرتاژ
-
4,000,000
تبلیغات در صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
45,000,000
ستون سمت راست
200×130
30,000,000
ستون سمت راست
130×130
25,000,000
ستون سمت چپ
90×220
35,000,000
ستون سمت چپ
200×130
30,000,000
ستون سمت چپ
130×130
25,500,000
ستون سمت چپ
100×130
20,000,000
تبلیغات در صفحات اصلی و داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
110,000,000
ستون سمت چپ
200×130
85,200,000
ستون سمت چپ
130×130
80,400,000
نودwww.90tv.ir
۶۴ رتبه در ایران
۲۹۷۳ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر صفحه اصلی
60×468
200,000,000
صفحه اصلی سمت چپ
240 × 120
100,000,000
صفحه اصلی بالای باکس ویدیو
80×565
160,000,000
صفحه اصلی - بالای ستون آخرین مطالب
80×360
150,000,000
زیر اسلایدر صفحه اصلی
80×565
200,000,000
بالای باکس نظرسنجی صفحه اول
80×360
90,000,000
بالای روزنامه روز صفحه روزنامه
80×360
70,000,000
ستون سمت چپ صفحه نتایج زنده
80×360
60,000,000
25 درصد - درج تیزر در چهار ثانیه اول ویدیوها
500×900
150,000,000
صفحه اصلی زیر باکس ویدیو
80×565
160,000,000
Mobile View - 20%
90×728
160,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر صفحات داخلی
60×468
200,000,000
صفحه داخلی - بالای ستون اخبار
80×360
100,000,000
بالای اخبار مرتبط صفحه داخلی
60×468
100,000,000
بالای نظرات کاربران صفحه داخلی
60×468
85,000,000
بالای ستون ویدیوهای مرتبط صفحه داخلی ویدیوها
80×360
70,000,000
پایین ویدیو صفحه داخلی ویدیو
90×728
90,000,000
فراروwww.fararu.com
۱۱۸ رتبه در ایران
۴۳۹۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
200×130
70,000,000
هدر سایت
60×468
65,000,000
ستون سمت چپ
200×130
45,000,000
ستون سمت چپ
400×130
70,000,000
بالای ستون فرادید
70×260
60,000,000
بالای ستون فرادید
100×260
80,000,000
وسط صفحه - بالای از میان اخبار
92×747
60,000,000
بالای خواندنی ها
70×260
45,000,000
بالای اخبار ویژه
92×747
50,000,000
بالای تازه ترین عناوین
70×260
40,000,000
بالای تازه ترین عناوین
140×260
75,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر سایت
60×468
65,000,000
ستون سمت راست
200×130
30,000,000
بالای برگزیده ها
100×260
70,000,000
بالای وبگردی
72×260
50,000,000
بالای وبگردی
100×260
65,000,000
بالای پربیننده ترین عناوین
72×260
45,000,000
بالای پربیننده ترین عناوین
100×260
60,000,000
بالای تازه ترین عناوین
140×260
45,000,000
بالای نظرات کاربران
70×450
40,000,000
ایسناwww.isna.ir
۲۸ رتبه در ایران
۱۸۳۰ رتبه در جهان
مشخصات آگهی مندرج
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
صفحه اصلی
صفحه سرویس
صفحه اخبار
باكس بالاي پربازديده
80×230
90,000,000
30,000,000
****
باكس بالاي آخرين اخبار
80×230
80,000,000
****
10,000,000
باكس بالاي آخرين اخبار
130×130
60,000,000
20,000,000
****
نوار سمت چپ - 6 آگهی بالا
130×130
****
27,000,000
90,000,000
نوار سمت چپ - آکهی پایین
130×130
****
25,000,000
75,000,000
باکس انتهایی اخبار
60×600
****
****
120,000,000
بخش های غیر فارسی - انگلیسی، عربی، فرانسه - برای تمام صفحه های هر بخش
80×230
30,000,000
30,000,000
30,000,000
بخش های استانی - 28 سایت استانی - برای تمام صفحه های هر استانی
130×130
10,000,000
10,000,000
10,000,000
بخش های غیر فارسی - انگلیسی، عربی، فرانسه - برای تمام صفحه های هر 3بخش(
80×230
70,000,000
70,000,000
70,000,000
بخش های استانی - برای تمام صفحه های استان ها
130×130
14,000,000
14,000,000
14,000,000
نیک صالحیwww.niksalehi.com
۱۶۵ رتبه در ایران
۵۴۹۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
A1
تمام صفحات
90×720
38,000,000
70,000,000
A
تمام صفحات
66×340
22,500,000
40,000,000
R
تمام صفحات
60×340
33,000,000
60,000,000
B1
تمام صفحات
240×120
18,500,000
32,000,000
C1
تمام صفحات
240×120
18,500,000
32,000,000
B
تمام صفحات
240×120
14,000,000
24,000,000
C
تمام صفحات
240×120
14,000,000
24,000,000
D
تمام صفحات
120×120
7,000,000
12,000,000
T
صفحات جانبی / بالای خبرها
90×720
23,000,000
40,000,000
T1
صفحات جانبی / بالای خبرها
60×468
19,000,000
32,000,000
M
صفحات جانبی / پایین خبرها
320×320
18,500,000
35,000,000
G
صفحه اصلی و جانبی - گوشواره سایت ، بنر ثابت
160×160
40,000,000
85,000,000
دانلودهاwww.downloadha.com
۸۲ رتبه در ایران
۴۸۰۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
A
صفحه اصلی و داخلی (هدر)
60×468
25,000,000
40,000,000
B
صفحه اصلی و داخلی (جایگاه وسط)
60×468
25,000,000
35,000,000
C
صفحه اصلی و داخلی (کناره های سایت)
240×120
20,000,000
30,000,000
D
صفحات داخلی و ادامه مطالب ( زیر لینک دانلود )
60×468
15,000,000
20,000,000
E
درج پست ثابت در سایت
60×468
60,000,000
100,000,000
F
درج آگهي متني انتهاي منوي سمت چپ
60×468
-
3,000,000
مشرق نیوزwww.mashreghnews.ir
۵۷ رتبه در ایران
۳۰۵۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی، سمت چپ بالا
75×290
70,000,000
صفحه اصلی، سمت راست بالا
75×290
60,000,000
صفحه اصلی، سمت چپ پایین
75×290
40,000,000
صفحه اصلی، سمت راست پایین
75×290
30,000,000
صفحه خبر، سمت چپ بالا
75×290
50,000,000
صفحه خبر، سمت راست بالا
75×290
40,000,000
صفحه خبر، سمت چپ پایین
75×290
30,000,000
صفحه خبر، سمت راست پایین
75×290
20,000,000
خبرگزاری تسنیمwww.tasnimnews.com
۵۳ رتبه در ایران
۲۱۳۴ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی و داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی
80×250
130,000,000
صفحه اصلی 2کادر
160×250
200,000,000
صفحات داخلی
80×250
70,000,000
صفحه عکس صوت و تصویر
80×250
90,000,000
صفحات استانی
80×250
50,000,000
وبگذرwww.webgozar.com
۲۵۶ رتبه در ایران
۱۱۸۹۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A-1 صفحه اصلی
60×468
27,500,000
B-1 صفحه اصلی
240×120
15,000,000
B-2 صفحه داخلی
240×120
12,000,000
C-2 صفحه داخلی
120×120
8,000,000
T-1 صفحه داخلی
25%
7,200,000
T-2 صفحه داخلی
50%
12,000,000
T-3 صفحه داخلی
100%
18,000,000
A-3 صفحه آمار - %100
120×120
22,000,000
B-3 صفحه آمار - %50
120×120
13,000,000
C-3 صفحه آمار - %100
90×120
18,000,000
D-3 صفحه آمار - %50
90×120
11,000,000
T-1 صفحه آمار
25%
7,200,000
T-2 صفحه آمار
50%
12,000,000
T-3 صفحه آمار
100%
18,000,000
X-3 صفحه آمار
60×468
75,000,000
بانـکیwww.banki.ir
۷۶۰ رتبه در ایران
۳۳۵۸۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
60×468
30,000,000
B
60×582
25,000,000
C
60×234
12,000,000
C
120×234
20,000,000
D
140×130
8,000,000
D
200×130
12,000,000
رز بلاگwww.rozblog.com
۱۴۰ رتبه در ایران
۵۴۱۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
AP-1
60×468
10,000,000
AP-2
240×120
9,000,000
CP-1
60×468
12,000,000
CP-2
240×120
15,000,000
زومجیwww.zoomg.ir
۱۲۶ رتبه در ایران
۶۷۱۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
H1
بنر هدر صفحه اصلی
90×1300
35,000,000
S1
زیر ویترین سایت - صفحه اصلی
90×1300
30,000,000
HS1
سمت راست بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه اصلی
250×250
22,000,000
HL1
سمت چپ - بالای بخش ویدیوهای اختصاصی - صفحه اصلی
250×300
20,000,000
HS2
سمت راست پایین ستون داغ‌ترین بحث‌ها
250×250
16,000,000
HL2
سمت چپ پایین ستون بازی‌های مورد انتظار
250×300
18,000,000
H2
هدر - صفحه‌های داخلی
90×1300
37,000,000
BR1
ستون سمت راست - بالای ستون آخرین بررسی - صفحه داخلی
250×250
22,000,000
BL1
ستون سمت چپ - بالای ویدیوهای اختصاصی - صفحه داخلی
250×300
20,000,000
tx
تبلیغات متنی بین مقدمه و متن اصلی در صفحات داخلی
26 کاراکتر
7,000,000
BR3
پایین ستون سمت راست - صفحه‌های داخلی
250×250
16,000,000
C1
بالای بخش نظرات - صفحه‌های داخلی
90×728
17,000,000
اقتصاد آنلاینwww.eghtesadonline.com
۳۶۴ رتبه در ایران
۱۴۳۷۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی - هدر سایت
60×468
40,000,000
صفحه اصلی و داخلی - بالای نمودار طلا و ارز
100×300
45,000,000
بالای قسمت یادداشت
100×300
30,000,000
صفحه اصلی و داخلی - بالای اخبار داغ
100×300
40,000,000
صفحه اصلی و داخلی - ستون سمت چپ
240×120
35,000,000
صفحه داخلی - هدر سایت
60×468
40,000,000
صفحه داخلی - زیر هدر سایت
100×510
50,000,000
زومیتwww.zoomit.ir
۳۹ رتبه در ایران
۲۴۱۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
B1
زیر هدر سایت - صفحه اصلی
90×1330
135,000,000
B1
زیر هدر سایت - صفحه اصلی
250×970
230,000,000
B2
سمت چپ خبر - بالای جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های اصلی
250×300
90,000,000
B3
سمت چپ - پایین لیست جدید ترین مقالات - صفحه اصلی
250×300
80,000,000
B4
سمت راست پایین ویترین اصلی- بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه اصلی
250×250
80,000,000
B6
وسط در وسط - بعد از پست سوم - صفحه اصلی - ثابت گیف
90×728
80,000,000
D1
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
90×1330
135,000,000
D1
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
250×790
230,000,000
D2
سمت چپ خبر - بالای جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های داخلی
250×300
92,000,000
D3
سمت چپ - پایین جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های داخلی
250×300
80,000,000
D4
بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه های داخلی
250×250
92,000,000
D5
بالای بخش نظرات - صفحه های داخلی
90×728
70,000,000
D6
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
90×728
100,000,000
T2
تبلیغات متنی صفحه داخلی
حداکثر ۳ کلمه
15,000,000
PR
رپورتاژ آگهی
-
10,000,000
Mob1
بنر استیکی در پایین تمام صفحات داخلی - فقط موبایل
60×468
280,000,000
بیتوتهwww.beytoote.com
۱۰ رتبه در ایران
۶۱۳ رتبه در جهان
بسته سلامت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
53,500,000
A
45×500
43,100,000
B
240×120
21,700,000
C1
180×275
32,700,000
C2
90×275
21,100,000
M1
70×540
45,300,000
M2
70×265
30,900,000
D1
180×275
25,300,000
D2
90×275
16,200,000
E
240×120
11,300,000
F
240×120
9,600,000
G
240×120
9,600,000
بسته روانشناسی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
15,500,000
A
45×500
12,500,000
B
240×120
6,900,000
C1
180×275
8,900,000
C2
90×275
6,600,000
M1
70×540
13,100,000
M2
70×265
8,900,000
D1
180×275
6,800,000
D2
90×275
5,000,000
E
240×120
3,300,000
F
240×120
2,800,000
G
240×120
2,800,000
بسته ورزشی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
10,600,000
A
45×500
8,600,000
B
240×120
4,500,000
C1
180×275
6,300,000
C2
90×275
4,400,000
M1
70×540
9,100,000
M2
70×265
6,200,000
D1
180×275
4,900,000
D2
90×275
3,400,000
E
240×120
2,300,000
F
240×120
1,900,000
G
240×120
1,900,000
بسته زناشویی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
32,800,000
A
45×500
26,500,000
B
240×120
13,300,000
C1
180×275
20,100,000
C2
90×275
12,900,000
M1
70×540
27,800,000
M2
70×265
19,000,000
D1
180×275
15,500,000
D2
90×275
9,900,000
E
240×120
6,900,000
F
240×120
5,900,000
G
240×120
5,900,000
بسته خانه داری
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
19,800,000
A
45×500
16,200,000
B
240×120
8,700,000
C1
180×275
11,700,000
C2
90×275
8,400,000
M1
70×540
17,000,000
M2
70×265
11,600,000
D1
180×275
9,000,000
D2
90×275
6,400,000
E
240×120
4,200,000
F
240×120
3,600,000
G
240×120
3,600,000
بسته کودکان
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
23,000,000
A
45×500
18,500,000
B
240×120
9,300,000
C1
180×275
14,100,000
C2
90×275
9,100,000
M1
70×540
19,500,000
M2
70×265
13,300,000
D1
180×275
10,900,000
D2
90×275
6,900,000
E
240×120
4,800,000
F
240×120
4,100,000
G
240×120
4,100,000
بسته آشپزی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
48,600,000
A
45×500
39,100,000
B
240×120
19,600,000
C1
180×275
29,900,000
C2
90×275
19,000,000
M1
70×540
41,200,000
M2
70×265
28,100,000
D1
180×275
23,100,000
D2
90×275
14,600,000
E
240×120
10,200,000
F
240×120
8,700,000
G
240×120
8,700,000
بسته فرهنگ و هنر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
14,500,000
A
45×500
12,200,000
B
240×120
7,600,000
C1
180×275
7,900,000
C2
90×275
7,200,000
M1
70×540
12,800,000
M2
70×265
8,800,000
D1
180×275
6,000,000
D2
90×275
5,400,000
E
240×120
3,200,000
F
240×120
2,700,000
G
240×120
2,700,000
بسته کامپیوتر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
7,500,000
A
45×500
6,600,000
B
240×120
4,100,000
C1
180×275
5,000,000
C2
90×275
3,500,000
M1
70×540
6,800,000
M2
70×265
5,000,000
D1
180×275
3,300,000
D2
90×275
2,300,000
E
240×120
2,000,000
F
240×120
1,600,000
G
240×120
1,500,000
بسته علمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
16,900,000
A
45×500
13,900,000
B
240×120
7,900,000
C1
180×275
9,800,000
C2
90×275
7,600,000
M1
70×540
14,700,000
M2
70×265
10,000,000
D1
180×275
7,500,000
D2
90×275
5,700,000
E
240×120
3,600,000
F
240×120
3,100,000
G
240×120
3,100,000
بسته مذهب
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
18,600,000
A
45×500
15,200,000
B
240×120
8,100,000
C1
180×275
11,100,000
C2
90×275
7,800,000
M1
70×540
15,900,000
M2
70×265
10,900,000
D1
180×275
8,500,000
D2
90×275
5,900,000
E
240×120
4,000,000
F
240×120
3,400,000
G
240×120
3,400,000
بسته گردشگری
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
12,900,000
A
45×500
10,800,000
B
240×120
6,300,000
C1
180×275
7,300,000
C2
90×275
6,000,000
M1
70×540
11,300,000
M2
70×265
7,700,000
D1
180×275
5,600,000
D2
90×275
4,500,000
E
240×120
3,000,000
F
240×120
2,400,000
G
240×120
2,400,000
بسته مد
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
20,100,000
A
45×500
16,700,000
B
240×120
9,500,000
C1
180×275
11,500,000
C2
90×275
9,200,000
M1
70×540
17,500,000
M2
70×265
11,900,000
D1
180×275
8,800,000
D2
90×275
6,900,000
E
240×120
4,400,000
F
240×120
3,700,000
G
240×120
3,700,000
بسته آرایش
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
24,300,000
A
45×500
19,600,000
B
240×120
10,000,000
C1
180×275
14,800,000
C2
90×275
9,700,000
M1
70×540
20,700,000
M2
70×265
14,100,000
D1
180×275
11,500,000
D2
90×275
7,400,000
E
240×120
5,100,000
F
240×120
4,400,000
G
240×120
4,400,000
بسته سرگرمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
52,600,000
A
45×500
42,500,000
B
240×120
21,600,000
C1
180×275
32,100,000
C2
90×275
20,900,000
M1
70×540
44,700,000
M2
70×265
30,400,000
D1
180×275
24,800,000
D2
90×275
16,000,000
E
240×120
11,100,000
F
240×120
9,500,000
G
240×120
4,400,000
بسته اخبار
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
26,300,000
A
45×500
22,200,000
B
240×120
13,700,000
C1
180×275
14,400,000
C2
90×275
13,100,000
M1
70×540
23,300,000
M2
70×265
15,900,000
D1
180×275
10,900,000
D2
90×275
9,800,000
E
240×120
5,800,000
F
240×120
4,900,000
G
240×120
4,900,000
بسته اصلی - خودرو - بازار
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
111,500,000
A
45×500
69,300,000
B
240×120
38,300,000
C1
180×275
54,700,000
C2
90×275
35,300,000
M1
70×540
72,900,000
M2
70×265
15,900,000
D1
180×275
41,700,000
D2
90×275
26,700,000
E
240×120
18,100,000
F
240×120
15,500,000
G
240×120
15,500,000
پرشین تولزwww.forum.persiantools.com
۲۱۳ رتبه در ایران
۱۰۶۷۳ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای هدر تمام صفحات
60×468
20,000,000
زیر هدر تمام صفحات
60×468
16,000,000
زیر قسمت برگزیده بازارچه تمام صفحات
60×468
13,000,000
فوتر تمام صفحات
60×468
5,000,000
بین نوشته های انجمن
60×468
3,000,000
درج لینک متنی در فوتر انجمن در تمام صفحات
-
3,000,000
پرشین ویwww.persianv.com
۱۸۱ رتبه در ایران
۶۳۱۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
تمام صفحات
90×720
27,000,000
A
تمام صفحات
66×340
15,000,000
R
تمام صفحات
66×340
13,000,000
B1
تمام صفحات
240×120
13,000,000
B
تمام صفحات
240×120
11,000,000
C
تمام صفحات
120×120
6,000,000
T
صفحات جانبی- بالای تیتر خبرها
90×720
16,000,000
T1
صفحات جانبی- بالای تیتر خبرها
60×468
12,000,000
P
صفحات جانبی- پایین خبرها
60×468
10,000,000
M
صفحات جانبی- پایین خبرها
320×320
13,000,000
پرتال آفتابwww.aftabir.com
۲۶۳ رتبه در ایران
۹۶۷۳ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هزینه سه ماه (۱۵% تخفیف)
اصلی - اسلایدر
150×180
30,000,000
76,500,000
اصلی - بالای مطالب روزانه
150×180
27,500,000
70,125,000
اصلی - سمت چپ - مستطیل
150×180
25,000,000
63,750,000
اصلی - سمت چپ - مستطیل کوچک
120×180
10,000,000
25,500,000
اصلی - سمت چپ - مستطیل کوچکتر
60×180
7,500,000
19,125,000
اصلی - لیدر بورد
90×728
42,000,000
107,100,000
اصلی - موبایل
60×468
15,000,000
38,250,000
اصلی - هدر
60×468
40,000,000
102,000,000
اصلی - پاپ اُور
150×150
25,000,000
63,750,000
اطلاعات قطارها
90×728
8,000,000
20,400,000
اطلاعات پروازها
90×728
8,000,000
20,400,000
بک لینک
0×0
4,000,000
10,200,000
خبر - بالای اخبار داغ
200×200
25,000,000
63,750,000
دانشنامه ها - فوتر
90×728
10,000,000
25,500,000
عمومی - بنر کامل
60×468
27,500,000
70,125,000
عمومی - سمت چپ - مستطیل
150×180
25,000,000
63,750,000
عمومی - سمت چپ - مستطیل کوچک
120×180
10,000,000
25,500,000
عمومی - سمت چپ - مستطیل کوچکتر
60×180
7,500,000
19,125,000
عمومی - فوتر
90×728
20,000,000
51,000,000
عمومی - لیدر بورد
90×728
42,000,000
107,100,000
عمومی - موبایل
60×468
15,000,000
38,250,000
عمومی - هدر
60×468
40,000,000
102,250,000
عمومی - پاپ اُور
150×150
25,000,000
63,750,000
فوتبال - برندها
80×80
5,000,000
12,750,000
نیازمندی ها - سمت چپ - مستطیل
163×273
10,000,000
25,500,000
نیازمندی ها - سمت چپ - مستطیل کوچک
106×273
7,500,000
19,125,000
نیازمندی ها - موبایل
60×468
15,000,000
38,250,000
نیازمندی ها - پاپ اُور
150×150
25,000,000
63,750,000
سینما تیکتwww.cinematicket.org
۱۱۷ رتبه در ایران
۸۳۵۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
100×300
70,000,000
صفحه اصلی
200×300
75,000,000
صفحه اصلی
100×300
45,000,000
صفحه داخلی
100×300
40,000,000
تبیانwww.tebyan.net
۲۹ رتبه در ایران
۱۲۷۱ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
25 درصد - درج تیزر در چهار ثانیه اول ویدیوها
500×900
150,000,000
جایگاه تبلیغات بالا زیر اسلایدر
100×300
90,000,000
جایگاه تبلیغات پایین زیر باشگاه مشتریان
100×300
70,000,000
ستون چپ صفحه اصلی
240×120
70,000,000
ستون چپ صفحه اصلی
600×120
120,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
شناور کنار صفحه سمت چپ - 50 درصد نمایش
600×160
200,000,000
ستون چپ
100×300
70,000,000
ستون چپ
250×300
120,000,000
بالای مطالب داخلی
90×728
160,000,000
پایین مطالب داخلی
90×728
90,000,000
موبایل ویو
60×468
150,000,000
همشهری آنلاینwww.hamshahrionline.ir
۳۱۱ رتبه در ایران
۱۲۴۶۱ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی - لایه اول
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لایه اول نمایش آگهی در صفحه اصلی
80×263
20,100,000 تا 39,700,000
لایه دوم نمایش آگهی در یک سرفصل
80×263
7,800,000 تا 12,300,000
لایه سوم نمایش آگهی در صفحات خبری
80×263
18,500,000 تا 38,500,000
تبلیغات در صفحه اصلی - لایه اول
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
1
80×263
39,700,000
2 الی 7
80×263
28,200,000
8 الی آخر
80×263
20,100,000
تبلیغات در صفحه سرفصلها - لایه دوم
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
1
80×263
12,300,000
2 الی 7
80×263
10,600,000
8 الی آخر
80×263
7,800,000
تبلیغات در صفحات خبری - لایه سوم
موقعیت نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
1
80×263
38,500,000
2 الی 7
80×263
26,300,000
8 الی آخر
80×263
18,500,000
جی اس امwww.gsm.ir
۱۳۷ رتبه در ایران
۶۵۳۳ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
A1 -100%
204,700,000
A1 - 50%
112,700,000
A1 - 30%
73,600,000
A2(100%)
163,300,000
A3-1 , A3-2
38,400,000
A3-3 , A3-4 , A3-5
29,900,000
صفحه داخلی جستجوی گوشی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
E1 -100%
170,200,000
E1 - 50%
90,270,000
E1 - 30%
59,800,000
E3-1 , E3-2
38,000,000
E3-3 , E3-4
30,400,000
صفحه جستجوی گوشی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
E1 -100%
146,000,000
E1 - 50%
90,270,000
E1 - 30%
59,800,000
E3.1-E3.2-E3.3-E3.4
22,420,000
صفحه اخبار
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
B1 -100%
127,937,500
B1 - 50%
68,574,500
B1 - 30%
47,081,000
B2 - 100%
100,050,000
B3-1 , B3-2 , B3-3 , B3-4
19,550,000
صفحه داخلی اخبار
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
B1 -100%
143,750,000
B1 - 50%
77,050,000
B1 - 30%
52,900,000
B2 - 100%
123,000,000
B3-1 , B3-2
32,000,000
B3-3 , B3-4
25,600,000
صفحه بررسى تخصصى
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
C1 -100%
103,000,000
C1 - 50%
56,695,000
C1 - 30%
36,167,500
C2 - 100%
90,850,000
C3-1 , C3-2 , C3-3 , C3-4
17,250,000
صفحه داخلی بررسی تخصصی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
C1 -100%
120,750,000
C1 - 50%
66,700,000
C1 - 30%
42,550,000
C2 - 100%
116,000,000
C3-1 , C3-2
27,000,000
C3-3 , C3-4
21,600,000
صفحه آخرین قیمت ها
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
F1 -100%
100,050,000
F1 - 50%
51,750,000
F1 - 30%
29,900,000
F2-100%
86,000,000
صفحه برنامه و بازی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
D1 -100%
86,250,000
D1 - 50%
44,850,000
D1 - 30%
32,200,000
D2-100%
37,000,000
D3-1 , D3-2 , D3-3 , D3-4
13,200,000
صفحه داخلی برنامه و بازی
مکان تبلیغ
هزینه یک ماه
D1 -100%
86,250,000
D1 - 50%
44,850,000
D1 - 30%
32,200,000
D2-100%
49,000,000
D3-1 , D3-2
13,200,000
D3-3 , D3-4
10,560,000
پی سی ورلدwww.p30world.com
۲۳۲ رتبه در ایران
۱۰۶۵۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحات
90×728
25,000,000
بالای صفحات
60×468
18,500,000
ستون سمت چپ
240×120
15,000,000
زیر مطالب انجمن
250×300
12,000,000
زیر تبلیغات متنی
250×300
10,000,000
پست ثابت زیر مطلب اول در همه صفحات
250×300
22,000,000
تبلیغات در صفحه انجمنها
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای همه صفحات انجمن - مقابل لوگو - نمایش 50 درصد
60×468
15,000,000
بالای همه صفحات انجمن - زیر منوی اصلی
90×728
30,000,000
بالای همه صفحات انجمن - زیر منوی اصلی
60×468
20,500,000
صفحات داخلی تاپیک ها - زیر پست اول
60×468
12,500,000
پایین صفحات انجمن
60×468
10,500,000
موبایل.irwww.mobile.ir
۱۱۴ رتبه در ایران
۵۹۶۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
میزان نمایش
هزینه یک ماه
A - بالا وسط
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%50
38,000,000
A - بالا وسط
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%100
68,000,000
B1 - چپ بالا
صفحه اصلی
120×234
%50
32,000,000
B1 - چپ بالا
صفحات داخلی
120×234
%100
58,000,000
B2 - چپ بالا
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%50
18,000,000
B2 - چپ بالا
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%100
32,000,000
C1 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
120×234
%50
16,000,000
C1 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
120×234
%100
29,000,000
C2 - چپ پایین
صفح+ه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%50
9,000,000
C2 - چپ پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×234
%100
16,000,000
D1 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
240×120
%50
16,000,000
D1 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
240×120
%100
29,000,000
D2 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
125×125
%50
9,000,000
D2 - راست پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
125×125
%100
16,000,000
E - پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%50
18,000,000
E - پایین
صفحه اصلی + صفحات داخلی
60×468
%100
32,000,000
F - معلق گوشه
صفحه اصلی + صفحات داخلی
100×100
%50
30,000,000
F - معلق گوشه
صفحه اصلی + صفحات داخلی
100×100
%100
54,000,000
واژه یابwww.vajehyab.com
۱۷۸ رتبه در ایران
۶۹۰۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تبلیغات بنری وب‌سایت در کامپیوتر
250×300
25,000,000
تبلیغات بنری وب‌سایت در موبایل
100×700
20,000,000
تبلیغات متنی ربات تلگرام
-
7,000,000
دانلودwww.download.ir
۲۱۱ رتبه در ایران
۸۹۷۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
پست ثابت صفحه اصلی (بالا)
250×380
20,000,000
پست ثابت صفحه اصلی (پایین)
250×380
13,000,000
زیر هدر - BA-01
120×1200
12,000,000
زیر هدر _ BA-01
90×728
12,000,000
زیر هدر _ BA-02 _ BA-03
60×468
80,000,000
سایدبار _ BAS-01
100×300
6,000,000
سایدبار _ BAS-02
250×250
5,000,000
مودال
60×468
25,000,000
مودال
90×728
25,000,000
بالای لینک دانلود
60×468
25,000,000
پست ثابت صفحه ادامه مطلب
250×380
13,000,000
تبلیغات متنی لینک و توضیحات
-
900,000
بنر موبایل و تبلت
-
30,000,000
لایت باکس
400×500
-
سافت گذرwww.softgozar.com
۲۵۲ رتبه در ایران
۱۲۲۴۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
صفحات
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Top
بنر اصلی سایت
کلیه صفحات
90×728
39,000,000
Ban
بالای کادر اطلاع رسانی
کلیه صفحات
60×468
13,000,000
RP
پنل سمت راست بالای منو
کلیه صفحات
240×120
12,000,000
P1
پنل سمت راست
کلیه صفحات پر بازدید غیر از فهرست و توضیحات برنامه ها و برنامه های ایرانی
60×120
2,250,000
P2
پنل سمت راست
فهرست برنامه ها، توضیحات برنامه ها، اخبار برنامه های ایرانی و لاگین کاربران
60×120
1,750,000
P1+P2
پنل سمت راست
کلیه صفحات
60×120
3,500,000
T1
پنل سمت راست
کلیه صفحات پر بازدید غیر از فهرست و توضیحات برنامه ها و برنامه های ایرانی
-
1,200,000
T2
پنل سمت راست
فهرست برنامه ها، توضیحات برنامه ها، اخبار برنامه های ایرانی و لاگین کاربران
-
800,000
T1+T2
پنل سمت راست
کلیه صفحات
-
1,800,000
M1
وسط صفحه اصلی ذیل نرم افزارهای ایرانی
صفحه اصلی
60×468
3,000,000
D1
بالای توضیحات برنامه ها
کلیه برنامه ها
60×468
6,500,000
D2
پایین توضیحات برنامه ها
کلیه برنامه ها
60×468
6,000,000
W
بالای لینک های دانلود
کلیه برنامه ها
60×468
5,500,000
W1
زیر لینک های دانلود
کلیه برنامه ها
60×468
5,000,000
W2
پایین نظرات کاربران در صفحه دانلود
کلیه برنامه ها
60×468
1,500,000
S1
بالای فهرست برنامه ها
فهرست برنامه ها
60×468
4,000,000
S2
پایین فهرست برنامه ها
فهرست برنامه ها
60×468
1,500,000
N1
بالای فهرست اخبار
فهرست اخبار
60×468
2,500,000
N2
پایین فهرست اخبار
فهرست اخبار
60×468
1,750,000
11
بالای فهرست نرم افزارهای ایرانی
فهرست ایرانی ها
60×468
2,000,000
12
پایین فهرست نرم افزارهای ایرانی
فهرست ایرانی ها
60×468
1,500,000
L
فرم ورودی اعضای سایت
فرم ورود
60×468
1,500,000
R
فرم عضویت سایت
فرم عضویت
60×468
1,000,000
خبر پوwww.khabarpu.com
۲۳۱ رتبه در ایران
۱۰۴۰۱ رتبه در جهان
تبلیغات در تمام صفحات
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
H-PC
در صفحه اصلی و صفحات داخلی زیر نوار منو(نمایش فقط در قالب PC سایت)
60×468
30,000,000
N-PC
صفحه های نمایش اخبار(نمایش فقط در قالب PC سایت)
60×468
30,000,000
T-PC
در صفحه اصلی و صفحات داخلی، بالای ستون سمت چپ(نمایش فقط در قالب PC سایت - در صفحه اصلی بالای کادر آخرین اخبار)
60×468
20,000,000
L-PC
ستون سمت چپ صفحه اصلی و صفحات داخلی(نمایش فقط در قالب PC سایت)
240×120
8,000,000
L-PC
ستون سمت چپ صفحه اصلی و صفحات داخلی(نمایش فقط در قالب PC سایت)
600×120
16,000,000
سلامت نیوزwww.salamatnews.com
۸۸۲ رتبه در ایران
۳۶۰۹۳ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
100×620
31,000,000
B
200×300
31,000,000
C
100×300
19,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
200×300
37,500,000
B
300×300
30,000,000
C
100×300
31,500,000
آی تی رسانwww.itresan.com
۳۰۰ رتبه در ایران
۱۵۰۳۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
صفحه اصلی - هدر سایت
90×720
25,000,000
A2
صفحات داخلی - هدر سایت
90×720
25,000,000
B1
صفحه اصلی - زیر اسلایدر
90×560
17,000,000
B2
صفحات داخلی - زیر منو
90×720
20,000,000
B3
صفحات داخلی - انتهای مقاله
90×720
14,000,000
C1
صفحه اصلی - ستون سمت چپ سایت
200×300
16,000,000
C2
صفحات داخلی - ستون سمت چپ سایت
200×300
16,000,000
D1
صفحه اصلی - ستون سمت چپ سایت
100×300
10,500,000
D2
صفحات داخلی - ستون سمت چپ سایت
100×300
10,500,000
E
صفحه اصلی - ستون سمت راست سایت
300×160
14,000,000
F
صفحه اصلی - ستون سمت راست سایت
150×160
9,000,000
-
در تمام مقالات سایت
تبلیغ متنی حداکثر ۲۰ کاراکتر با لینک
5,500,000
-
صفحه اصلی
درج رپورتاژ آگهی
5,500,000
سخت افزارwww.sakhtafzarmag.com
۳۴۵ رتبه در ایران
۱۷۲۴۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
Header
120×775
35,000,000
Home-Main Body
110×710
33,000,000
Home-Bottom
110×710
30,000,000
Main-Full Page
150×1440
32,000,000
Inside-Header
120×775
32,000,000
Sidebars
280×320
25,000,000
Sidebars-Vertical
640×320
30,000,000
After-Content
160×1040
20,000,000
Before Comments
160×1040
20,000,000
ایران جیبwww.iranjib.ir
۸۱ رتبه در ایران
۴۷۲۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
تمام صفحات
70×468
44,000,000
A
تمام صفحات خبری + صفحه اصلی
70×468
27,000,000
A
تمام صفحات درج قیمت
70×468
27,000,000
B
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
80×235
16,000,000
B
تمام صفحات خبری
80×235
9,500,000
C
صفحه اصلی سایت + تمام صفحات خبری
80×235
9,500,000
C
تمام صفحات خبری
80×235
6,000,000
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
150×120
9,500,000
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
240×120
13,500,000
E,F چرخشی
صفحه اصلی و کلیه صفحات خبری
400×120
19,000,000
E,F چرخشی
کلیه صفحات
240×120
19,000,000
E,F چرخشی
کلیه صفحات
150×120
15,000,000
E,F چرخشی
کلیه صفحات
400×120
28,000,000
G
در انتهای متن اخبار
60×468
9,000,000
G
در بالای تمام صفحات خبری
60×468
14,500,000
H1
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
39,000,000
H2
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
23,000,000
H3
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
16,500,000
H4
در تمام صفحات درج قیمت
90×728
11,000,000
کانال تلگرام
نمایش به مدت 24 ساعت
شرایط تبلیغات
-
رپورتاژ خبری
در ستون اصلی اخبار
نیاز به تایید دارد
6,000,000
رپورتاژ خبری
در بخش سایر اخبار
-
3,500,000
تبلیغات متنی
لینک مستقیم +نو فالو + 2 خط توضیحات
-
2,000,000
تبلیغات متنی
لینک مستقیم +نو فالو
-
1,200,000
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هزینه سه ماه
هزینه شش ماه
هزینه یک سال
آگهی تیپ 1
صفحه اول - جايگاه 4 و 1
97×159
25,000,000
67,500,000
127,500,000
240,000,000
آگهی تیپ 2
صفحه اول - جايگاه 3 و 2
97×288
35,000,000
94,500,000
178,500,000
336,000,000
خودرو بانکwww.khodrobank.com
۱۴۹ رتبه در ایران
۷۳۷۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
زرد
تمامی صفحات
60×468
65,000,000
سبز
تمامی صفحات
60×468
80,000,000
سبز
صفحه اول
60×468
55,000,000
سبز
صفحات داخلی
60×468
40,000,000
طوسی و آبی
تمامی صفحات
240×240
65,000,000
طوسی
صفحه اول
240 × 240
45,000,000
بنفش
صفحه اول
60×468
40,000,000
آبی
صفحات داخلی
240 × 240
35,000,000
قرمز
صفحات داخلی اخبار
100×300
25,000,000
پدالwww.pedal.ir
۴۸۶ رتبه در ایران
۲۳۸۹۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T1
هدر سایت
90×728
50,000,000
A1
سایدبار
250×300
40,000,000
A2
سایدبار
150×300
25,000,000
A3
سایدبار
90×336
20,000,000
B1
سایدبار وسط
240×120
15,000,000
طرفداریwww.tarafdari.com
۴۴ رتبه در ایران
۲۴۹۵ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
D-هدر
60×468
90,000,000
B-زیر اسلایدر+زیر ستون اخبار خارجی و ایران
60×468
50,000,000
A-ستون سمت چپ، بالا . پایین گیشه
250×300
38,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
D-هدر
60×468
90,000,000
E-انتهای خبر
60×468
37,000,000
A-ستون سمت چپ، بالا و پایین مطالب مرتبط
250×300
38,000,000
سمت چپ قاب ویدیو-زیر پلیر تمام ویدیوها
28×200
105,000,000
3 ثانیه قبل از ویدیو (بنری)
نمایش قبل از ویدیو
40,000,000
نسخه ریسپانسیو سایت
بنر ثابت
230,000,000
موبایل
بنر ثابت
115,000,000
موبناwww.mobna.com
۲۶۸ رتبه در ایران
۱۳۸۱۳ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A-هدر سایت
94×710
80,000,000
B
100×260
35,000,000
C
100×260
30,000,000
D
255×170
20,000,000
E
170×170
40,000,000
ارانیکوwww.eranico.com
۶۳۲ رتبه در ایران
۱۶۷۰۱ رتبه در جهان
تمام صفحات
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
Header
90×728
50,000,000
اصلی
بالای آخرین اخبار و جدول قیمت سکه
250×300
20,000,000
اصلی
بالای گزارش‌های ویژه
90×728
20,000,000
مطالب
چپ بالا
250×300
13,500,000
چیدانهwww.chidaneh.com
۳۱۰ رتبه در ایران
۱۱۵۱۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
D - 10 درصد نمایش
صفحه اول یا صفحات داخلی
400×220
28,000,000
E - 50 درصد نمایش
صفحات داخلی
87×700
43,000,000
رپورتاژ آگهی
مطالب
-
9,000,000
فارنتwww.farnet.ir
۷۶۲ رتبه در ایران
۳۳۳۴۶ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
هدر سایت - صفحه اصلی
90×728
22,000,000
A2
ستون سمت راست اسلايدر بالا - صفحه اصلی
185×335
17,500,000
A3
ستون سمت راست بالاي بخش پربازديدترين ها - صفحه اصلی
250×300
14,000,000
A4
ستون سمت راست پائين بخش پربازديدترين ها- صفحه اصلی
250×300
12,000,000
A5
ستون سمت راست پائين بخش بررسي - صفحه اصلی
250×300
10,000,000
A6
ستون سمت راست انتهاي ستون - صفحه اصلی
250×300
7,000,000
A7
ستون وسط بالاي بخش آخرين مطالب - صفحه اصلی
80×700
15,000,000
A8
ستون وسط بعد از رديف سوم آخرين مطالب - صفحه اصلی
80×700
12,000,000
A9
ستون وسط بالاي بخش بررسي - صفحه اصلی
80×700
9,000,000
A10
ستون وسط انتهاي آخرين مطالب- صفحه اصلی
80×700
7,000,000
A11
ستون سمت چپ بالاي بخش پربحث ترين ها- صفحه اصلی
200×400
12,000,000
A12
ستون سمت چپ پائين بخش پربحث ترين ها - صفحه اصلی
200×200
8,000,000
A13
ستون سمت چپ بالاي پائين بخش بررسي - صفحه اصلی
200×200
9,000,000
A14
ستون سمت چپ انتهاي ستون - صفحه اصلی
200×200
6,000,000
B1
هدر سایت - صفحه داخلی
90×728
22,000,000
B2
ستون وسط بالاي تصوير اصلي مطلب - صفحه داخلی
90×728
15,000,000
B3
ستون سمت چپ بالاي بخش پربازديدترين ها - صفحه داخلی
250×300
14,000,000
B4
ستون سمت چپ پائين بخش پربازديدترين ها - صفحه داخلی
250×300
9,000,000
B5
ستون سمت چپ انتهاي ستون - صفحه داخلی
250×300
7,000,000
B6
ستون وسط بالاي بخش مطالب مرتبط - صفحه داخلی
90×728
7,000,000
B7
ستون سمت راست بالاي بخش آخرين مطالب - صفحه داخلی
400×200
14,000,000
B8
ستون سمت راست پائين بخش آخرين مطالب - صفحه داخلی
200×200
7,000,000
0
جمــع فاکــتور 0
ابتدای صفحه
__